Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: poczta@gminajarocin.pl
Skype: ugjarocin
Adres skrytki ePUAP: /8651556547/skrytka

Rachunek bankowy:
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
53 9434 1025 2006 1691 5102 0045

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Ogłoszenia
O B I E G I E M
Wójt Gminy w Jarocinie informuje, że od 01 do 31 marca 2009r. w tut. Urzędzie Gminy rolnicy mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski dostępne są w Urzędzie Gminy( pokój nr 6). Do wniosku o zwrot podatku dołącza się : - faktury VAT albo potwierdzone przez upoważnionego pracownika urzędu gminy za zgodność z oryginałem ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego. - Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego , w przypadku , gdy producent rolny podlega wpisowi do tego rejestru. Ponadto informuję, że w 2009 roku stawka zwrotu części podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego będzie wynosić - 0.85 zł. Limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wyniesie więc - 73.10 zł. Zwrot dotyczy maksymalnego zużycia oleju napędowego w wysokości 86 litrów na 1 ha użytków rolnych będących w posiadaniu lub w współposiadaniu producenta rolnego, określonych w ewidencji gruntów według staniu na dzień 1 kwietnia danego roku.
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Pomnik Rzeź Wołyńska
 Menu rozwijane2
Społeczny Komitet Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie

- Władze
- Komitet Honorowy
- Statut
- Dane
- Dokumenty
- Konto

Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?