Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: poczta@gminajarocin.pl
Skype: ugjarocin
Adres skrytki ePUAP: /8651556547/skrytka

Rachunek bankowy:
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
53 9434 1025 2006 1691 5102 0045

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Domostawa
SOŁECTWO DOMOSTAWA

  Powierzchnia: 842 ha,  

  Liczba mieszkańców:

 • 671, wyborców 553 (stan na 31.12.2016)
 • 681, wyborców 559 (stan na 31.12.2015)
 • 687, wyborców 557 (stan na 31.12.2014)
 • 700, wyborców 563 (stan na 31.12.2013)
 • 706, wyborców 560 (stan na 31.12.2012)
 • 708, wyborców 559 (stan na 31.12.2011)
 • 699, wyborców 557 (stan na 31.12.2010)
 • 699, wyborców 549 (stan na 31.12.2009)
 • 702, wyborców 545 (stan na 31.12.2008)
 

Domostawa do 1973 r. była siedzibą Gromadzkiej Rady Narodowej. Przyszywanym przysiółkiem Domostawy są Moklaki, które sąsiadują z przysiółkiem Wołoszyny w sołectwie Szwedy. Według urzędowego spisu miejscowości Moklaki faktycznie są częścią wsi Szwedy. Przez Domostawę przebiega droga krajowa Nr 19. Przy tej drodze usytuowany jest kościół parafialny p. w. Matki Bożej Królowej Polski. Na uwagę zasługuje jego wnętrze wykonane przez miejscowego rzeźbiarza w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. W miejscowości tej funkcjonuje druga pod względem wielkości szkoła podstawowa. Budynek szkoły jest typową „tysiąclatką”. W r. 2004 uruchomiona została przy szkole sala gimnastyczna. Nieopodal szkoły znajduje się remiza strażacka wraz ze świetlicą, we wsi działa bowiem jednostka OSP, która jest włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego. W Domostawie działają trzy duże zakłady drzewne zatrudniające po kilkadziesiąt osób. Zaopatrywaniem mieszkańców w podstawowe produkty zajmują się 4 sklepy. We wsi jest także bar Maximuz, który mieści się w budynku po byłej poczcie. Od października 2019 r. w Sołectwie działa Koło Gospodyń Wiejskich.
Sołtys i Rada Sołecka w latach 2019 - 2024


 

 

 

 

 SOŁTYS: Dorota Szczepanek
Tel. kom.:  722 179 785

Rada sołecka:
1. Henryk Garbacz
2. Katarzyna Maślach
3. Jacek Cieśla
4. Jacek Mazurek

Sołtys i Rada Sołecka w latach 2014 - 2018


 

 

 

 

 SOŁTYS: Cieśla Jacek
Tel. kom.:  600 282 414

Rada sołecka:
Beata Pacholec
Antoni Jeleńkowski
Jacek Mazurek
Kazimierz Pacholec

Sołtys i Rada Sołecka w latach 2010 - 2014


 

 

 

 

 SOŁTYS: Cieśla Jacek
Tel. kom.:  600 282 414

Rada sołecka:
Garbacz Henryk
Pacholec Kazimierz
Pacholec Robert
Woś Zbigniew

Pan Jacek był także radnym gminy w w latach 2006 – 2014. Pełni również funkcję sekretarza OSP Domostawa.

Według statutu sołectwa minimalna liczba mieszkańców uczestniczących w Zebraniu Wiejskim ( quorum) dla prawomocności podejmowanych uchwał i dokonywanych wyborów: 40 mieszkańców – wyborców. W przypadku braku wymaganego quorum termin następnego zebrania: za 14 dni.

W Zebraniu zorganizowanym w dniu 14.01.2011 r. przez Wójta Gminy Zbigniewa Walczaka dla wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Domostawie uczestniczyło 75 mieszkańców na ogólną liczbę 557 wszystkich wyborców sołectwa. Wymagane kworum dla prawomocności wyborów w tym sołectwie wynosi 40, więc była wystarczająca liczba dla wyboru organów sołectwa. Dotychczasowy sołtys Józef Cieśla ze względu na stan zdrowia nie mógł kandydować. Kandydatami na funkcję sołtysa w Domostawie byli: Katarzyna Bielak, Jacek Cieśla, Dariusz Hys, Robert Pacholec. W tajnym głosowaniu poszczególni kandydaci otrzymali następującą liczbę głosów:
Katarzyna Bielak – 18
Jacek Cieśla – 32
Dariusz Hys – 2
Robert Pacholec – 22.

Sołtysem Sołectwa Domostawa na kadencję 2011 – 2014 wybrany został radny Jacek Cieśla, który objął schedę po ojcu Józefie. Do Rady Sołeckiej kandydowało 6 osób, którzy otrzymali następującą liczbę głosów:
Garbacz Henryk (39 głosy)
Pacholec Robert (52)
Pacholec Kazimierz (59)
Woś Zbigniew (37)
Mazurek Jacek(33)
Kubasiewicz Zbigniew (29).
Do Rady Sołeckiej na czele której stoi sołtys Jacek Cieśla weszli: Garbacz Henryk, Pacholec Robert, Pacholec Kazimierz, Woś Zbigniew.Sołtys i Rada Sołecka w latach 2006 - 2010


 

 

 

 

 


SOŁTYS: Cieśla JózefRada sołecka:
Głuszak Józef
Pacholec Kazimierz
Kubasiewicz Zbigniew
Woś Zbigniew

Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Pomnik Rzeź Wołyńska
 Menu rozwijane2
Społeczny Komitet Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie

- Władze
- Komitet Honorowy
- Statut
- Dane
- Dokumenty
- Konto

Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?