Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: poczta@gminajarocin.pl
Skype: ugjarocin
Adres skrytki ePUAP: /8651556547/skrytka

Rachunek bankowy:
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
53 9434 1025 2006 1691 5102 0045

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Jarocin Historia
Pomysłodawcą założenia stowarzyszenia i autorem jego nazwy był wójt gminy Jarocin Zbigniew Walczak, który uważał, że powinno powołać się stowarzyszenie mogące zająć się organizacją imprezy festiwalowej, wydawałoby własne pismo oraz starałoby się o uzyskanie dotacji w ogłaszanych konkursach dla organizacji pozarządowych. Jego działania zaś ukierunkowane byłyby na rzecz wszechstronnego rozwoju gminy Jarocin.

Członkami – Założycielami były następujące osoby:

Bielak Wiesław, Czech Tadeusz, Góreczny Tadeusz, Kurzyna Krystyna, Kurzyna Zdzisław, Lach Zbigniew, Nycz Jan, Paleń Jerzy, Pasek Janusz, Podpora Tomasz, Pokój Stanisława, Reichert Stanisław, Siembida Jacek, Siwek Andrzej, Smutek Stefan, Sobiło Renata, Ślusarczyk Halina, Urban Dorota, Walczak Teresa i Walczak Zbigniew.

Zebranie założycielskie odbyło się 13 .12.2002.W skład trzyosobowego Komitetu Założycielskiego weszli:

Lach Zbigniew, Paleń Jerzy oraz Walczak Zbigniew. Członkowie KZ zostali upoważnieni przez Członków – Założycieli do dokonania czynności rejestracyjnych przed Sądem Rejonowym w Rzeszowie; XII Wydział KRS a następnie – po zarejestrowaniu stowarzyszenia – do przygotowania i zwołania pierwszego Walnego Zebrania Członków.

I Walne Zebranie Członków stowarzyszenia odbyło się w dniu 19 marca 2003 roku.

WZC wybrało Zarząd oraz Komisję Rewizyjną. W skład Zarządu weszli:

Prezes – Jerzy Miszczyszyn

Wiceprezes – Zbigniew Lach

Sekretarz – Janusz Pasek

Skarbnik – Halina Ślusarczyk

Członkowie – Stanisława Pokój, Stefan Smutek i Zbigniew Walczak

Komisja Rewizyjna składała się z:

Przewodniczącego – Stanisław Reichert

Sekretarz – Jolanta Rzekęć

Członek – Jerzy Paleń

Postanowieniem Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin zostało wpisane 11.04.2003 r o godz. 16:01:15 do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000154063

Zmiany we władzach stowarzyszenia

W związku z rezygnacją z dniem 15.04.2004 r. z pełnienia obowiązków prezesa Zarządu stowarzyszenia przez Jerzego Miszczyszyna, podczas Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin w dniu 6 maja 2004 roku nastąpił wybór nowego prezesa. Został nim dotychczasowy sekretarz Zarządu Janusz Pasek. Wybór nowego sekretarza odłożono do następnego posiedzenia, które odbyło się w dniu 8 czerwca 2004 r. Sekretarzem została pani Anna Łyko, dyrektor GOKSTiR. Ze względu na rezygnację pana Stanisława. Reicherta z udziału w Komisji Rewizyjnej (w dniu 7.05.2004 r.) nowym członkiem komisji została pani Krystyna Kurzyna.

Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Pomnik Rzeź Wołyńska
 Menu rozwijane2
Społeczny Komitet Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie

- Władze
- Komitet Honorowy
- Statut
- Dane
- Dokumenty
- Konto

Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?