Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: poczta@gminajarocin.pl
Skype: ugjarocin
Adres skrytki ePUAP: /8651556547/skrytka

Rachunek bankowy:
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
53 9434 1025 2006 1691 5102 0045

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

GZK, spółka z o.o.
Gminny Zakład Komunalny w formie spółki prawa handlowego został powołany do życia uchwałą Rady Gminy w Jarocinie podczas sesji w dniu 25 września 1999 roku. W konkursie ogłoszonym przez Zarząd Gminy na prezesa spółki wzięły udział 3 osoby. Powołany został na to stanowisko p. Janusz Siembida, który pełni tę funkcje nadal. Do pierwszej Rady Nadzorczej spółki weszły następujące osoby: Henryk Siek (przewodniczący), Krystyna Nycz oraz Maria Góreczna. Wójt Gminy pełni dla spółki rolę Zgromadzenia Wspólników. Kapitał założycielski w chwili utworzenia GZK wynosił 87000 zł. (35000 zł. aportu finansowego oraz 52000 w formie aportu rzeczowego na który składały się: koparko-ładowarka „Ostrówek”, walec drogowy i skrapiarka).

Obecnie Radę Nadzorczą tworzą:

Tadeusz Awsiukiewicz - przewodniczący

Krystyna Orzeł

Henryk Siek

Do podstawowego zakresu działalności GZK należy:

- dostarczanie mieszkańcom wody z dwóch ujęć w Jarocinie i Katach

- odbiór ścieków sanitarnych poprzez sieć kanalizacyjną do oczyszczalni w Jarocinie /od 83 % gospodarstw na terenie gminy/

- organizacja zbiórki śmieci od mieszkańców


GZK oferuje usługi w zakresie:

- budowy sieci i przyłączy wodociągowych

- budowy sieci i przyłączy kanalizacyjnych

- wykonania wewnętrznych instalacji wod - kan. i co

- usług remontowo - budowlanych

- sprzedaży i układania kostki brukowej

- remontów ciągników, maszyn i sprzetu rolniczego

- usług koparką, koparko - ładowarką i wałem drogowym

- usług transportowych

- usług tokarsko - ślusarskich

- piaskowania i malowania konstrukcji i elementów stalowych.

Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?