Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: poczta@gminajarocin.pl
Skype: ugjarocin
Adres skrytki ePUAP: /8651556547/skrytka

Rachunek bankowy:
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
53 9434 1025 2006 1691 5102 0045

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

RODO

Ochrona danych osobowych jest jednym z kluczowych zadań realizowanych przez Urząd Gminy Jarocin  z siedzibą pod adresem Jarocin 159, 37-405 Jarocin (UG, Urząd). Na bieżąco będziemy informować Państwa o ważnych zmianach w przepisach prawa, w tym o prawach osób, których dane dotyczą. Parlament Europejski opublikował w 2016 roku Rozporządzenie 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych, zwane RODO. Będzie ono miało zastosowanie w Unii Europejskiej od 25 maja 2018 roku.

 
PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Najczęściej zadawane pytania wynikające z tzw. obowiązku informacyjnego:
 

Co to jest RODO?

Jest to skrót od Rozporządzenia o
Ochronie Danych Osobowych. RODO
wprowadza m. in. nowe prawa dla osób
fizycznych, których dane są przetwarzane.
Jednym z obowiązków administratorów,
którzy przetwarzają dane osobowe jest
informowanie osób o przetwarzaniu ich
danych osobowych.

 Dlaczego Urząd Gminy przetwarza moje dane osobowe?

Urząd Gminy przetwarza Państwa dane,
aby prowadzić działalność wynikającą z 
przepisów prawa, w tym m.in.: świadczyć
usługi na rzecz społeczności lokalnej,
prowadzić działalność organizatorską,
dokonywać poboru podatków i opłat.

Czy mogę mieć dostęp do swoich danych?

Tak. Mogą Państwo mieć pełen dostęp
do swoich danych osobowych. Mogą
Państwo również zarządzać swoimi
zgodami na przetwarzanie danych
w zakresie w jakim zbieranie danych
osobowych nie jest obowiązkiem
prawnym gminy.

Kto jest administratorem moich danych osobowych?
 

Administratorem Państwa danych
osobowych jest Gmina Jarocin.
Gmina, a tym samym Urząd (jako jednostka pomocnicza) odpowiada za przetwarzanie
danych w sposób bezpieczny, zgodny
z obowiązującymi przepisami prawa.
W sprawach ochrony danych osobowych
mogą Państwo skontaktować się
z Urzędem Gminy poprzez email: inspektordanych@gminajarocin.pl oraz
pod numerem telefonu 15 871 31 41 lub z inspektorem ochrony danych.

W jakim celu Urząd Gminy przetwarza moje dane osobowe?
 

Państwa dane osobowe są przetwarzane
przez Urząd Gminy w celu:

 • prowadzenia spraw z zakresu:
  • gospodarki lokalami
   i budynkami oraz nieruchomościami,
  • spraw obywatelskich,
  • zarządzania majątkiem gminy,
  • podatków i opłat,
  • leśnictwa i rolnictwa,
  • funduszy pomocowych,
  • inwestycji i remontów,
  • zarządzania drogami,
  • planowanie przestrzennego,
  • zamówień publicznych,
  • promocji i kultury,
  • wszelkich innych wniosków;
 • organizacji bezpieczeństwa osób i mienia przebywających na obszarze UG.

Kto jest odbiorcą moich danych?
 

 1. Urząd Gminy nie przewiduje udostępniać Państwa danych osobowych podmiotom innym,
  niż te którym Urząd Gminy powierzył
  do przetwarzania dane osobowe
 2. na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  (tzw. podmioty przetwarzające).

Czy moje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej?

Obecnie nie planujemy przekazywać
Państwa danych osobowych poza
Europejski Obszar Gospodarczy.

Jak długo Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Urząd Gminy?
 

Dane osobowe będą przechowywane
przez okres niezbędny do realizacji
Państwa spraw i wniosków oraz
ewentualnie po ich zakończeniu
w celu wypełnienia obowiązku prawnego
(wyrażonego w przepisach ustawy
z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym
zasobie archiwalnym i archiwach
oraz aktach wykonawczych do tej ustawy)
ciążącego na Urzędzie Gminy,
a następnie zostaną usunięte lub
przekazane do archiwum państwowego.

Jakie uprawnienia mi przysługują?
 

W związku z przetwarzaniem przez
Urząd Gminy danych osobowych przysługuje
Państwu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych (art. 15 RODO),
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Pomnik Rzeź Wołyńska
 Menu rozwijane2
Społeczny Komitet Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie

- Władze
- Komitet Honorowy
- Statut
- Dane
- Dokumenty
- Konto

Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?