Wybory do Izb Rolniczych 2019
Dodane przez podpora dnia June 11 2019 12:04:58
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Podkarpacka Izba Rolnicza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2019 z 25 lutego 2019 r., wyznaczyła termin kolejnych wyborów do samorządu rolniczego na 28 lipca 2019 roku.

REJESTRACJA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Kandydat na członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej musi dokonać zgłoszenia do Komisji Okręgowej, następnie Komisja Okręgowa niezwłocznie go rejestruje. Zgłoszenie i rejestracja kandydata, muszą zostać dokonane najpóźniej do 5 lipca 2019 r. W przypadku dodatkowego naboru tzn. jeżeli nie została zgłoszona liczba kandydatów odpowiadająca co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia w danym okręgu wyborczym – do 11 lipca 2019 r.


Rozszerzona zawarto newsa
WYBORY DO RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Podkarpacka Izba Rolnicza informuje, że Krajowa Rada Izb Rolniczych uchwałą nr 2/2019 z 25 lutego 2019 r., wyznaczyła termin kolejnych wyborów do samorządu rolniczego na 28 lipca 2019 roku.

REJESTRACJA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Kandydat na członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej musi dokonać zgłoszenia do Komisji Okręgowej, następnie Komisja Okręgowa niezwłocznie go rejestruje. Zgłoszenie i rejestracja kandydata, muszą zostać dokonane najpóźniej do 5 lipca 2019 r. W przypadku dodatkowego naboru tzn. jeżeli nie została zgłoszona liczba kandydatów odpowiadająca co najmniej liczbie mandatów do obsadzenia w danym okręgu wyborczym – do 11 lipca 2019 r.

Komisja Wojewódzka powoła Komisje Okręgowe do 10 czerwca 2019 r., wówczas można będzie dokonywać zgłoszeń kandydatów na członków Rad Powiatowych Podkarpackiej Izby Rolniczej.

TRYB ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD POWIATOWYCH PODKARPACKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Kandydatem na członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej może być wyłącznie osoba znajdująca się w spisie uprawnionych do głosowania, w okręgu wyborczym w którym kandyduje. Osoba fizyczna realizuje swoje prawa wyborcze osobiście, natomiast osoba prawna realizuje swoje prawa wyborcze za pośrednictwem przedstawiciela wskazanego do jej reprezentowania. Zgłoszenie do Komisji Okręgowej dokonuje osobiście kandydat lub pisemnie upoważniona przez niego osoba, a w przypadku zgłoszenia osoby prawnej zgłoszenia dokonuje przedstawiciel tej osoby, uprawniony do jej reprezentowania przy czynnościach prawnych.

Zgłoszenie każdego kandydata dokonywane jest odrębnie. Kandydować można tylkow jednym okręgu wyborczym.

Zgłoszenie kandydata tj. osoby fizycznej na członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej musi zawierać:
1) zgłoszenie kandydata
2) listę poparcia tj. wykaz podpisów członków popierających
3) oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie
4) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne
5) zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych
6) upoważnienie udzielane przez kandydata do zgłoszenia jego kandydatury (tylko w przypadku, gdy osobą zgłaszającą jest osoba inna niż sam kandydat)

Zgłoszenie kandydata tj. osoby prawnej, na członka Rady Powiatowej Podkarpackiej Izby Rolniczej musi zawierać:
1) zgłoszenie kandydata
2) listę poparcia tj. wykaz podpisów członków popierających
3) oświadczenie kandydata o zgodzie na kandydowanie
4) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo umyślne
5) zgodę kandydata na przetwarzanie danych osobowych
6) upoważnienie udzielane przez kandydata do zgłoszenia jego kandydatury (tylko w przypadku, gdy osobą zgłaszającą jest osoba inna niż sam kandydat)

7) dokument wystawiony przez władze osoby prawnej o ustanowieniu przedstawiciela tej osoby, zawierający nazwę, adres siedziby osoby prawnej, nazwę organu, który ustanowił przedstawicielstwo.