Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.
Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:
- przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy,
- jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok,
- podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Turnusy rehabilitacyjne są organizowane dla dzieci urodzonych pomiędzy 2004-2012 r. (7-15 lat)
Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

podpora dnia April 03 2019 08:46:00 · Czytaj wicej · 166 Czyta · Drukuj
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za 2018 r.
podpora dnia March 29 2019 17:24:18 · Drukuj
Nieodpłatna pomoc prawna
podpora dnia March 20 2019 13:40:27 · Drukuj
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie

Wójt Gminy Jarocin ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie z siedzibą 37-405 Jarocin 114

podpora dnia March 05 2019 10:04:46 · Drukuj
Restrukturyzacja małych gospodarstw
podpora dnia March 05 2019 09:54:59 · Drukuj
Dzień Kobiet w Jarocinie 2019
podpora dnia March 05 2019 09:03:28 · Drukuj
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. na terenie gminy Jarocin
podpora dnia March 04 2019 07:14:41 · Drukuj
Rozstrzygnięcie w sprawie naboru
Rozstrzygnięcie w sprawie przeprowadzonego w dniach od 08.01.2019 r. do 04.02.2019 r. naboru wniosków o przyznanie środków finansowych, na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/ Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętych dla Gminy Jarocin w 2019 r.
podpora dnia February 27 2019 12:47:06 · Drukuj
Obwieszczenie Droga
podpora dnia February 27 2019 12:23:47 · Drukuj
Zaproszenie do zgłaszania kandydatów
Zapraszamy do zgłaszania kandydatów do pracy w komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych, , przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie, w formie wspierania.
Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Wójt Gminy Jarocin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych, przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku i o wolontariacie, w formie wspierania.

Formularz zgłoszenia

podpora dnia February 12 2019 15:11:27 · Czytaj wicej · 223 Czyta · Drukuj
Ponowne wybory Sołtysa w Sołectwie Jarocin
Ponowne wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej w Sołectwie Jarocin

W związku z uchyleniem przez Radę Gminy Jarocin uchwał zebrania wiejskiego w Jarocinie dotyczących wyboru Sołtysa oraz członków Rad Sołeckich zawiadamia się mieszkańców sołectwa Jarocin, że w dniu 15 lutego 2019 r. (piątek) o godzinie 17:00 w budynku Szkoły Podstawowej w Jarocinie odbędzie się ponowne zebranie wiejskie w celu wyboru organów sołectwa - Sołtysa oraz członków Rad Sołeckich.

agatapalka dnia February 08 2019 08:26:04 · Drukuj
Strona 5 z 69 << < 2 3 4 5 6 7 8 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?