Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Latające cuda natury 2018
podpora dnia July 13 2018 07:16:28 · Drukuj
O G Ł O S Z E N I E - Wniosek oszacowanie szkód
Wójt Gminy Jarocin informuje, że na terenie gminy wystąpiło niekorzystne zjawisko meteorologiczne – susza. W związku z powyższym poszkodowani rolnicy mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych lub ogrodniczych. Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie, w terminie do dnia 20 lipca 2018 r. Druki wniosku można otrzymać w tut. Urzędzie pokój nr 3 lub pobrać poniżej .
podpora dnia July 06 2018 10:09:08 · Drukuj
Turniej Piłki Siatkowej w Katach 2018
podpora dnia July 06 2018 07:25:19 · Drukuj
Turniej Mini Piłki Nożnej w Katach - 2018

W niedzielę 24 czerwca 2018 r. na boisku sportowym w miejscowości Katy odbył się „Turniej Mini Piłki Nożnej”. Organizatorami turnieju było Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin, Gminny Ośrodek Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie oraz Rada Sołecka Sołectwa Katy.
W rozgrywkach wzięły udział cztery drużyny: Jarocin, Katy, Promil Krzaki, Tyskie Zdziary.

Wyniki przedstawiały się następująco:
I miejsce: Jarocin
II miejsce: Katy
III miejsce: Promil Krzaki
IV miejsce: Tyskie Zdziary
Król strzelców – Adrian Smutek (Jarocin)
Najlepszy zawodnik Turnieju Krzysztof Urbanik (Katy)

Dziękujemy Panu Jackowi Gajewskiemu za sędziowanie oraz wszystkim osobom, które pomagały przy organizacji turnieju.

podpora dnia June 28 2018 07:42:01 · Drukuj
Festiwal Muzyki Pozytywnej -2018
podpora dnia June 19 2018 12:32:00 · Drukuj
MEMORIAŁ LEKKOATLETYCZNY
MEMORIAŁ LEKKOATLETYCZNY NA STADIONIE ŚLĄSKIM W CHORZOWIE

08.06.2018r. uczniowie, rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Domostawie uczestniczyli w Memoriale Janusza Kusocińskiego na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To najstarszy polski mityng mający wielkie tradycje i bogatą sportową historię. Udział wzięło ponad 22 tysiące kibiców. Nie zabrakło gwiazd polskiej i światowej lekkiej atletyki. Dzięki współpracy ze Śląskim Związkiem Lekkiej Atletyki i udziale w Szkolnym Klubie Sportowym otrzymaliśmy bezpłatne bilety wstępu na trybuny oraz imprezy towarzyszące wydarzeniu na miasteczkach sportowych PZLA w których nasze dzieci brały czynny udział. 800 uczestników z całej Polski to właśnie uczniowie SKS-ów a my razem z nimi.
Dziękujemy bardzo Panu zastępcy wójta Andrzejowi Kata i Firmie Ekomel z Janowa Lubelskiego za dofinansowanie przejazdu.
Dziękujemy Pani Dyrektor Ewie Szwedo za wspieranie takich inicjatyw, nauczycielom i wszystkim uczestnikom tego sportowego wyjazdu.
Towarzyszyły nam wielkie sportowe emocje i bardzo dużo wspaniałych wrażeń które pozostaną na długo w pamięci.

Wiesława Syc
podpora dnia June 13 2018 22:23:53 · Czytaj wicej · 189 Czyta · Drukuj
Dobry Start" dla ucznia
300 złotych – tyle wynosi świadczenie „Dobry Start” dla każdego uczącego się dziecka. Rząd ustanowił program, na podstawie, którego rodziny otrzymają raz w roku 300 zł na każde dziecko uczące się w szkole – bez względu na dochody. Dla kogo wsparcie?
Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.
Jak dostać świadczenie "Dobry Start"? Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
podpora dnia June 12 2018 14:36:10 · Czytaj wicej · 205 Czyta · Drukuj
Przebudowa drogi Zdziary – Mostki Bukowa
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa zakończona

Dnia 4 czerwca 2018 r. zakończono przebudowę drogi powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa wykonany przez KONSORCJUM FIRM: Lider: PBI Infrastruktura S.A. z Kraśnika, Partner: PBI WMB Sp. z o.o. z Sandomierza. Realizacja zadania przebiegała w dwóch etapach: I etap obejmował roboty przygotowawcze, ziemne (renowacje rowów), wykonanie zjazdów i przepustów pod drogą oraz wykonanie podbudowy na poszerzeniach jezdni, natomiast II etap to dokończenie przebudowy drogi w zakresie wykonania robót nawierzchni, poboczy, mostów oraz elementów ulic i dróg.
W uroczystym przekazaniu do eksploatacji zrealizowanego odcinka wziął udział Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk i Asystent Marszałka Województwa Podkarpackiego Jan Sołek oraz władze samorządowe: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, Członkowie Zarządu Powiatu Niżańskiego: Tomasz Podpora i Józef Sroka, pracownicy Starostwa oraz Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku, a także przedstawiciele Wykonawcy.

podpora dnia June 08 2018 13:31:38 · Czytaj wicej · 180 Czyta · Drukuj
Turniej Mini Piłki Nożnej w Katach 2018
podpora dnia June 08 2018 11:53:51 · Drukuj
Strażacy z OSP z nowym sprzętem
29 maja 2018 r. w urzędzie gminy w Jarocinie jednostki OSP Jarocin i Domostawa otrzymały nowy sprzęt ratownictwa medycznego. Nowe wyposażenie wręczył druhom Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak. Przekazano dwa defibrylatory AED oraz dwa zestawy medyczne PSP-R1 z deskami ortopedycznymi i zestawami szyn Kramera. Sprzęty zostały zakupione ze środków Funduszu Sprawiedliwości.
podpora dnia June 08 2018 11:36:31 · Czytaj wicej · 194 Czyta · Drukuj
Projekt "Sięgnij po zawód"
Na prośbę firmy ITEB zamieszcza się poniższą informację:

Szanowni Państwo!

W związku z prowadzoną rekrutacją do projektu pn. „Sięgnij po zawód”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Priorytet VII. Regionalny rynek pracy Działanie 7.1. Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy- projekty konkursowe, przesyłamy Państwu informację o możliwości skorzystania ze wsparcia dla osób pozostających bez zatrudnienia.

Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne lub bierne zawodowo:
- które ukończyły 30 r.ż.
- posiadających niskie wykształcenie tj. co najwyżej średnie,
- zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego w jednym z powiatów (według kodeksu cywilnego): jasielski, strzyżowski, brzozowski, przemyski ziemski, leski, bieszczadzki, niżański, lubaczowski, kolbuszowski, leżajski, przeworski.

W ramach projektu oferujemy:
- płatne 6 miesięczne staże zawodowe
- szkolenia zawodowe i kompetencyjne
- wsparcie psychologa i doradcy zawodowego
- pośrednictwo pracy

Zapewniamy:
- zwrot kosztów dojazdu/ opieki nad dziećmi
- stypendium szkoleniowe
- catering
- materiały szkoleniowe

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z Biurem Projektu.

Z poważaniem
Izabela Kopeć
Specjalista ds. projektu „Sięgnij po zawód”
Biuro projektu: ul. Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów
(C.H. EUROPA II ) IV piętro
iteb.projekt@gmail.com
www.iteb.com.pl
tel. 884 378 333, 698 694 340

sekretarz dnia June 08 2018 11:28:51 · 0 Komentarzy · 182 Czyta · Drukuj
Strona 4 z 62 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?