Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Materiały szkoleniowe dla członków OKW
Materiały szkoleniowe dla członków OKW - właścicielem materiałów szkoleniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze.
podpora dnia May 15 2019 11:30:46 · Drukuj
Pierwsze posiedzenie OKW
Informujemy że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego z terenu gminy Jarocin odbędzie się 15 maja 2019 r. godz. 16.30 (środa) w Gminnym Ośrodku Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie, Jarocin 114, 37-405 Jarocin
podpora dnia May 09 2019 09:21:18 · Drukuj
Pomoc żywnościowa
Informujemy, że od 8 maja 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w będą wydawane skierowania do odbioru bezpłatnej żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji żywnościowej, spełniające kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarocinie, 37-405 Jarocin 113 lub pod numerem tel.158713-145

podpora dnia May 09 2019 08:09:27 · Drukuj
Harmonogram spotkań informacyjnych
Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach planowanych naborów wniosków
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w terminie od 6 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. przeprowadzi nabory wniosków o dofinansowanie w ramach następujących zakresów tematycznych:
1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej – limit środków 100 000,00 zł;
2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach Przedsięwzięcia 1.3.2 Adaptacja istniejącej infrastruktury na Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) - limit środków 200 000,00 zł;
3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.3 Zachowanie „ginących zawodów”- limit środków 180 000,00 zł;
4. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem narzędzi graficznych i multimedialnych - limit środków 100 000,00 zł;
5. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem produktów lokalnych /projekt grantowy/ - limit środków 150 000,00 zł;
6. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 Wsparcie inicjatyw związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym i historycznym /projekt grantowy/ - limit środków 150 000,00 zł.
podpora dnia May 06 2019 11:27:43 · Drukuj
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” ELIMINACJE POWIATOWE

W dniu 26 kwietnia 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku odbyły się eliminacje powiatowe XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Gminę Jarocin, w I grupie wiekowej, tj. szkoły podstawowe, reprezentował Piotr Bieńko – uczeń klasy V Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Golcach. Uczeń naszej szkoły w eliminacjach powiatowych zajął bardzo wysokie II miejsce. Warto dodać, że Piotrowi niewiele zabrakło do zwycięstwa. Różnica między I a II miejscem wynosiła jedynie 0,5 pkt.
Turniej ten odbywa się każdego roku i ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

podpora dnia May 06 2019 09:03:52 · Drukuj
Jubilatka z Katów skończyła 100 Lat
Zofia Kata mieszkanka wsi Katy w gminie Jarocin 27 kwietnia 2019 r. świętowała swoje 100-tne urodziny. Urodziła się w Dębowcu (obecnie gmina Pysznica). Jej rodzicami byli Michał i Ewa. Miała 7-dmioro rodzeństwa, trzech braci i cztery siostry. W 1956 r. wyszła za mąż za Jana Katę i zamieszkała w Katach. Małżonkowie mieli jedną córkę Janinę z którą aktualnie mieszka. Mąż Pani Zofii zmarł w 1999 r. w wieku 81 lat. Jubilatka do dziś jest sprawna fizycznie. Interesuje się polityką i ogląda telewizję. Z okazji urodzin jubilatkę odwiedzili: Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak , Kierownik USC Alicja Habuda-Cichoń, Starosta Powiatu Niżańskiego Adam Mach, członek zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora, sołtys wsi Katy Jan Skiba, Kierownik KRUS Nisko Paweł Tofil. Pani Zofia Kata jest kolejna stulatką z tej niewielkiej miejscowości, poprzednia jubilatka śp. Pani Aniela Sołtyska w grudniu ubiegłego roku obchodziła 108 urodziny.

podpora dnia April 27 2019 20:11:21 · Czytaj wicej · 310 Czyta · Drukuj
Informacja ARiMR
podpora dnia April 23 2019 15:40:53 · Drukuj
Życzenia Wielkanocne 2019
podpora dnia April 19 2019 08:04:40 · Drukuj
Turniej Wiedzy Pożarniczej 2019
1 kwietnia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Jarocinie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w którym wzięło udział 23 uczestników reprezentujących szkoły z terenu całej gminy. Turniej ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru i innych zagrożeń, poznania tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Końcowa klasyfikacja eliminacji:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Piotr Bieńko – PSP Golce
2. Mateusz Stręciwilk – PSP Domostawa
3. Oliwia Wołoszyn – PSP Domostawa
4. Bartosz Stręciwilk – PSP Domostawa
5. Andrzej Wołoszyn – PSP Mostki-Sokale

II grupa wiekowa
1. Stanisław Soja – PSP Mostki-Sokale
1. Agata Wołoszyn – PSP Mostki-Sokale
3. Patrycja Powęzka – PSP Golce
4. Kamila Żelazko – PSP Domostawa
5. Krzysztof Brak – PSP Zdziary

Zdobywcy pierwszych miejsc Piotr Bieńko i Stanisław Soja wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 26 kwietnia 2019 r. w Nisku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali ufundowane przez Wójta Gminy Jarocin upominki w postaci akcesoriów komputerowych, książek i przyborów szkolnych.

Dziękujemy organizatorom turnieju, uczestnikom i ich nauczycielom, a zwycięzcom życzymy zakwalifikowania się do eliminacji na szczeblu wojewódzkim.

podpora dnia April 10 2019 07:22:26 · Czytaj wicej · 201 Czyta · Drukuj
GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 2019
GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „POTYCZKI Z ORTOGRAFIĄ” DLA KL. II I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

4 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym im. Św. Stanisława Kostki w Golcach odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny „POTYCZKI Z ORTOGRAFIĄ” dla uczniów kl. II i III szkół podstawowych Gminy Jarocin. Celem konkursu było propagowanie zasad poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do poszerzania i utrwalania wiedzy i umiejętności ortograficznych, a także wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i pogłębianiu własnych kompetencji. Konkurs każdego roku niezmiennie cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem.
W konkursie wzięło udział po 9 uczniów z klas II i klas III, którzy reprezentowali wszystkie szkoły podstawowe Gminy Jarocin. Pani Dyrektor Joanna Kuziora powitała przybyłych gości, a organizatorzy tj. pani Beata Kiszka, we współpracy z panią Anetą Ćwikłą zadbały o jego sprawną organizację. Uczniowie mogli sprawdzić się oraz zaprezentować swoje zdolności i umiejętności z zakresu ortografii rozwiązując test ortograficzny opracowany przez organizatorów konkursu. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele - opiekunowie uczniów. Rywalizacja była bardzo zacięta. Po napisaniu testu ortograficznego dzieci miały przerwę na zregenerowanie sił, a czas oczekiwania na wyniki umilił im słodki poczęstunek oraz ciekawy film.
Pozostałym uczniom dziękujemy za udział w konkursie i również gratulujemy zdolności i odwagi ponieważ dzielnie walczyli w potyczkach z ortografią!

podpora dnia April 09 2019 12:07:46 · Czytaj wicej · 243 Czyta · Drukuj
Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci
Wakacyjne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

W okresie wakacji KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników uprawnionych do świadczeń Kasy.
Zasady kierowania i kwalifikowania dzieci na turnusy rehabilitacyjne:
- przynajmniej jedno z rodziców (opiekunów prawnych) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy,
- jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok,
- podstawą skierowania jest wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Turnusy rehabilitacyjne są organizowane dla dzieci urodzonych pomiędzy 2004-2012 r. (7-15 lat)
Skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny następuje po pozytywnej kwalifikacji wniosku dokonanej przez regionalnego inspektora orzecznictwa lekarskiego oddziału. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

podpora dnia April 03 2019 08:46:00 · Czytaj wicej · 144 Czyta · Drukuj
Strona 3 z 68 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?