Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

I sesja Rady Gminy Jarocin – kadencja 2018-2023
19 listopada 2018 r. o godz. 9:00 w Gminnym Centrum Kultury w Jarocinie rozpoczęła się pierwsza sesja nowej Rady Gminy Jarocin. Sesja została zwołana postanowieniem nr 421/2018 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 8 listopada. Otwarcia sesji dokonała najstarsza wiekiem radna Janina Reichert. Następnie Janusz Zagajewski Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Jarocinie wręczył wójtowi oraz radnym zaświadczenia o wyborze. Radni Rady Gminy Jarocin oraz Zbigniew Walczak Wójt Gminy Jarocin wybrani w głosowaniu w dniu 21 października 2018 r. złożyli ślubowanie. Pod nadzorem komisji skrutacyjnej radni wybrali spośród siebie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego. Przewodniczącą Rady Gminy Jarocin została Aniela Olszówka, wiceprzewodniczącą zaś Jolanta Wołoszyn. Ukonstytuowały się też cztery komisje działające przy Radzie: Komisja Rewizyjna, Komisja Skarg Wniosków i Petycji, Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz Komisja Kultury, Oświaty i Sportu.
Skład Rady Gminy Jarocin na lata 2018-2023 przedstawia się następująco:

Habuda Agata
Iskra Bogusław
Kania Łukasz
Kłodnicka Justyna
Król Janusz
Kubasiewicz Justyna
Kurzyna Zdzisław
Olszówka Aniela
Pieróg Bogusław
Pliszka Rafał
Podpora Damian
Reichert Janina
Smutek Iwona
Sroka Jan
Wołoszyn Jolanta

agatapalka dnia November 23 2018 08:59:53 · Czytaj wicej · 286 Czyta · Drukuj
LGD - Szansa Na Dobry Start
podpora dnia November 22 2018 08:50:35 · Drukuj
Złote Gody 2018
17 listopada 2018 r. GOKSTiR w Jarocinie odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Dekoracji dostojnych jubilatów dokonał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, składając życzenia oraz gratulacje. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci wznieśli toast symboliczną lampką szampana, otrzymali upominki, listy gratulacyjne, zrobili pamiątkowe fotografie, następnie zostali zaproszeni na mały poczęstunek. Cześć artystyczna w wykonaniu dzieci i młodzieży oraz zespołu „Jargocianie” działających przy GOKSTiR w Jarocinie swoim występem umiliła uroczystość jubilatom oraz towarzyszącym im rodzinom i przyjaciołom.

Odznaczonych zostało 10 par:
Barbara i Jan Habudowie z Golc
Stefania i Antoni Jeleńkowscy z Domostawy
Barbara i Kazimierz Kaniowie z Katów
Cecylia i Józef Kutyłowie z Kutył
Aniela i Franciszek Markowie z Jarocina
Władysława i Stanisław Oleksakowie z Szyperek
Krystyna i Tadeusz Powęskowie z Kutył
Krystyna i Jan Serafinowie z Majdanu Golczańskiego
Krystyna i Stanisław Szabatowie z Jarocina
Czesława i Izydor Żytkiewiczowie z Katów
Państwo Maria i Edward Czubowie ze Zdziar świętowali 70-lecie pożycia małżeńskiego. Są bardzo pogodnymi ludźmi, mieszkają tylko we dwoje, uprawiają ogródek, robią własne przetwory, chodzą do lasu na grzyby. Doraźnie pomagają im dzieci i sąsiedzi.
Wszystkim Jubilatom należą się słowa uznania oraz z najserdeczniejsze życzenia doczekania kolejnych jubileuszy. Życzymy Wam, abyście nadal patrzyli zgodnie w jednym kierunku. Niech Wasza miłość nadal będzie tak silna i piękna. GALERIA

podpora dnia November 22 2018 07:24:52 · Drukuj
Protokół z wyników konsultacji
P r o t o k ó ł
z wyników przeprowadzonych konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi art.3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 spisany w Urzędzie Gminy w Jarocinie w dniu 16 listopada 2018 r.
podpora dnia November 16 2018 22:00:26 · Drukuj
Nabór na wolne stanowiska urzędnicze
W Biuletynie Informacji Publicznej ogłoszony został nabór na wolne stanowiska urzędnicze:

Wójt Gminy Jarocin ogłasza nabór na na stanowisko urzędnicze do spraw ochrony danych i obsługi rady gminy

podpora dnia November 13 2018 10:27:14 · Drukuj
Obchody - 11 Listopad 2018
podpora dnia November 07 2018 07:16:39 · Drukuj
OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH
dotyczących projektu Programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019. Działając na podstawie Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr XXVII.185.2013 z dnia 29 października 2013 r w sprawie określenia sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Jarocin w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
podpora dnia November 06 2018 11:13:20 · Drukuj
Wybory 2018
21 października 2018 r. odbyły się wybory do rad wszystkich szczebli samorządu oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Szczegółowe wyniki znajdziemy pod adresem https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/181202#general_stat W Gminie Jarocin Wójtem został Zbigniew Walczak, który pełni tą funkcję od 1998 r. Poniżej wyniki wyborów w zestawieniu tabelarycznym:
podpora dnia October 25 2018 07:46:41 · Drukuj
OPS Jarocin poszukuje kandydatów
Działając na wniosek Sądu Rejonowego w Nisku III Wydział Rodzinny i Nieletnich, Ośrodek Pomocy Społecznej w Jarocinie poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji kuratora dla osoby częściowo ubezwłasnowolnionej.

Kuratorem może być osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych, a jednocześnie posiadająca pełnię praw publicznych. Kurator sprawuje pieczę nad osobą mu powierzoną, zarządza jej majątkiem, a także reprezentuje w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest powołany do reprezentowania i do zarządu jej majątkiem tylko wtedy, gdy sąd tak postanowi. Kurator osoby częściowo ubezwłasnowolnionej nie jest zobowiązany do ponoszenia jakichkolwiek nakładów i wydatków na rzecz podopiecznego. Na żądanie kuratora Sąd opiekuńczy może przyznać stosowne wynagrodzenie ( okresowe lub jednorazowe). Pokrywane jest ono z dochodów lub majątku osoby dla której ustanowiono kuratora lub opiekuna.

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jarocinie
Katarzyna Pawłowska

Zgłoszenia chętnych można składać osobiście w terminie do 30.10.2018 r. w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie lub pisemnie na adres:
Ośrodek Pomocy Społecznej
37-405 Jarocin
lub pocztą elektroniczną na adres:
opsjarocin@wp.pl
podpora dnia October 25 2018 07:34:03 · Drukuj
Podziękowanie Wójt

Szanowni Państwo

Składam serdeczne podziękowanie za to, że obdarzyliście mnie Państwo swoim zaufaniem, popierając moją osobę w wyborach samorządowych. Dzięki Waszemu poparciu zostałem wybrany wójtem gminy Jarocin na kolejną, szóstą już kadencję. Dziękuję także za oddane głosy na kandydatów na radnych z mojego komitetu wyborczego. Obiecuję nie zawieść okazanego mi zaufania i pracować dla dobra gminy Jarocin z troską o pomyślność jej wszystkich mieszkańców.

Zbigniew Walczak

podpora dnia October 24 2018 14:02:21 · Drukuj
Uroczystości w Grabie.
W sobotę, 13 października w Grabie zgromadziły się rzesze ludzi by uczestniczyć w uroczystości związanej z odsłonięciem pomnika poświęconego ofiarom pacyfikacji tej miejscowości, która miała miejsce 28 grudnia 1943 roku. Odsłonięcie pomnika poprzedziła Msza Św. w intencji pomordowanych odprawiana w kościele parafialnym w Jarocinie przez proboszcza ks. Tadeusza Kuźniara. Pomnik odsłonił wójt Jarocina pan Zbigniew Walczak wraz Justyną Kubasiewicz - przedstawicielem Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciół Państwa Jarocin oraz panem Tadeuszem Mikołajczykiem – reprezentującym mieszkańców Graby. Poświęcenia miejsca upamiętnienia dokonał ks. Tadeusz Kuźniar.
podpora dnia October 21 2018 07:35:18 · Czytaj wicej · 224 Czyta · Drukuj
Strona 3 z 64 < 1 2 3 4 5 6 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?