Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
W dniu 14 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji 48 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jarocin. Wybudowano je w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jarocin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020. Przedsięwzięcie polegało na budowie 48 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Jarocin i obejmowało:
1. Budowę kopców filtracyjnych
2. Roboty ziemne
3. Roboty montażowe
4. Roboty dodatkowe
Roboty wykonane zostały w czasie od 16.03.2018 r. do 31.08.2018 r. Wykonawcą w/w zadania było: Przedsiębiorstwo EKOMEL sp. z o. o. z Janowa Lubelskiego. za kwotę: 2 818 824,81 zł
Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pełnił: Usługi Projektowo-Inżynierskie, Edyta Korkosz-Fus, ul. Ogińskiego 22, 37-450 Stalowa Wola za kwotę 33 998,40 zł
Całkowita wartość zadania wyniosła: 2 852 823,21 zł., w tym udział środków:
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 688 087 zł.
• Gmina Jarocin - 1 164 736,21
Zrealizowane przedsięwzięcie przyczyni się do lepszych warunków życia mieszkańców oraz poprawy stanu środowiska naturalnego.
podpora dnia September 20 2018 09:39:37 · Drukuj
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?