Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
Menu rozwijane2
Walory środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć
Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Witamy
W szkole w Mostkach promują zdrowie
NADANIE CERTYFIKATU PRZYJĘCIA PSP W MOSTKACH-SOKALACH DO REJONOWEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

Zauważając potrzebę uczestnictwa i współdziałania społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, w roku szkolnym 2013/2014 Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach-Sokalach wdrożyła program działań prozdrowotnych „Szkoła Promująca Zdrowie”. Za nadrzędny cel programu uznano wyrabianie u uczniów nawyku dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów oraz promowanie zdrowego stylu życia. Można stwierdzić, że udało się zaszczepić w dzieciach nawyki zdrowego stylu życia, a ich aktywność i kreatywność pozwoli na przeniesienie tych nawyków do ich domów. Program przyczynił się także do integracji całego środowiska szkolnego i lokalnego. Dnia 12 grudnia 2014 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Stalowej Woli, podczas międzynarodowej konferencji naukowo – metodycznej „Edukacja zdrowotna w szkole”, p. dyrektor Barbara Szabat i koordynator programu p. Małgorzata Krakowiak, uroczyście odebrały certyfikat przyjęcia szkoły do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

podpora dnia grudzień 19 2014 09:40:58 · Czytaj więcej · 21 Czytań · Drukuj
Spotkanie Wigilijne w Majdanie Golczańskim
podpora dnia grudzień 16 2014 15:44:44 · Drukuj
Kolęda do Nieba 2014
podpora dnia grudzień 16 2014 15:41:30 · Drukuj
ZAWIADOMIENIE - Jabłka
ZAWIADAMIAMY MIESZKAŃCÓW GMINY JAROCIN O DARMOWEJ DOSTAWIE JABŁEK Z BANKU ŻYWNOŚCI W TARNOBRZEGU W DNIU 16-12-2014 TJ. WTOREK OD GODZ. 12:00 OBOK BUDYNKU REMIZY OSP W JAROCINIE.
Prosimy o zabranie ze sobą pojemników, worków, reklamówek itp.
podpora dnia grudzień 12 2014 12:41:32 · Drukuj
Jubileusz 104 lat
Pani Aniela Sołtyska z Katów w gminie Jarocin w poniedziałek 1 grudnia świętowała szczególny jubileusz. W tym bowiem dniu obchodziła swoje 104 urodziny. Jubilatka cieszy się dobrym zdrowiem oraz jak na swój wiek doskonałą sprawnością fizyczną. W dniu 1 grudnia wizytę Pani Anieli złożyli wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak wraz Kierownikiem urzędu stanu cywilnego Panią Alicją Habuda-Cichoń oraz z Przewodniczącym Rady Gminy Bogusławem Iskra i z p. Genowefa Pieróg pełniącą funkcję sołtysa tej miejscowości. Przybyli goście wraz z koszem czerwonych róż złożyli Jubilatce serdeczne gratulacje oraz życzenia dalszych, długich lat życia w szczęściu i zdrowiu.

podpora dnia grudzień 02 2014 14:50:21 · Czytaj więcej · 86 Czytań · Drukuj
Ogłoszenie o przetargu -Dom Nauczyciela Golce
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY JAROCIN działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.)
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Golcach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 580/2 o pow. 1126m2 , objętej księgą wieczystą nr TB1N/00055765/6. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Nr XXI/150/09 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Golcach stanowiącej własność Gminy Jarocin.
podpora dnia listopad 25 2014 14:50:48 · Drukuj
Podziękowanie

Składam podziękowanie wszystkim mieszkańcom gminy Jarocin, którzy 16 listopada 2014 r. wzięli udział w wyborach samorządowych oraz serdeczne dziękuję tym, którzy oddali głos na moją osobę i zdecydowali, że zostałem wybrany w pierwszej turze wójtem Gminy Jarocin na następną kadencję. Obiecuję nie zawieść okazanego mi zaufania i pracować z jeszcze większym zaangażowaniem dla dobra gminy Jarocin z troską o pomyślność jej wszystkich mieszkańców.

Zbigniew Walczak

podpora dnia listopad 21 2014 18:23:32 · Drukuj
Obchody - 11 listopad 2014
podpora dnia listopad 05 2014 18:46:53 · Drukuj
Informacja AZBEST
Informuję mieszkańców Gminy Jarocin o możliwości składania wniosków o dofinansowanie dopłat do utylizacji eternitu (azbestu). Dofinansowanie obejmuje demontaż płyt, ich wywóz oraz utylizację. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie finansuje zakup i montaż nowego pokrycia dachowego. Aby skorzystać z możliwości dofinansowania w roku 2015 należy do dnia 31.12.2014 r. złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Jarocin.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej lub w budynku Urzędu Gminy Jarocin w pok. 3. (wniosek)

podpora dnia październik 23 2014 17:31:02 · Drukuj
Złote Gody 2014
18 października 2014 r. GOKSTiR w Jarocinie odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Dekoracji dostojnych jubilatów dokonał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, składając życzenia oraz gratulacje. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci wznieśli toast symboliczną lampka szampana, otrzymali upominki, zrobili pamiątkowe fotografie, następnie zostali zaproszeni na mały poczęstunek. Jubilatom towarzyszyły rodziny i znajomi.

Odznaczonych zostało 10 par:
Janina i Jan Włoszyn z Szyperek
Józefa i Alojzy Maślach z Mostek
Krystyna i Kazimierz Pasek z Jarocina
Krystyna i Bolesław Lach z Szyperek
Władysława i Jan Cielepak z Majdanu Golczańskiego
Józefa i Stanisław Tęcza z Szyperek
Julia i Bronisław Pieróg z Golc
Stanisława i Mieczysław Olszówka z Domostawy
Irena i Czesław Pasek z Jarocina
Emilia i Marian Fryc z Jarocina

podpora dnia październik 21 2014 15:35:11 · Czytaj więcej · 219 Czytań · Drukuj
Budowa boiska piłkarskiego w Zdziarach

W okresie letnim dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Zdziary” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowai rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Przedsięwzięcie obejmowało:
1. Ogrodzenie.
2. Renowację płyty boiska.
3. Wyposażenie.
4. Przyłącz wodociągowy.
5. Przyłącze wodociągowe wody do nawodnienia boiska.
6. System nawadniania boiska.
Całkowita wartość projektu: 354 855,00 PLN w tym udział środków z:
• Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 219 000,00 PLN
• Budżetu Gminy Jarocin 135 855,00 PLN
Zrealizowane przedsięwzięcie podniesie standard infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wsi Zdziary, co wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

GALERIA

podpora dnia październik 15 2014 14:27:04 · Drukuj
Strona 1 z 35 1 2 3 4 > >>
Państwo Jarocin
Idea

Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

Menu rozwijane2
Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?