Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
Menu rozwijane2
Walory środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć
Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Witamy
Życzenia Wielkanocne 2014

podpora dnia kwiecień 18 2014 08:09:21 · Drukuj
Przedszkole przy szkole w Gminie Jarocin
Zespół Obsługi Szkół w Jarocinie realizuje projekt pn. „Przedszkole przy szkole w Gminie Jarocin” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1 Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.
Wartość ogólna projektu: 214 671,94 zł.
Celem głównym projektu jest podniesienie jakości pracy oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Domostawie, w Jarocinie i w Szyperkach poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich.
W ramach projektu zostaną doposażone place zabaw, dostosowane toalety do potrzeb dzieci młodszych oraz zostaną zakupione m.in.: meble, dywany, wykładziny, wyposażenie wypoczynkowe, pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt komputerowy, sprzęt audiowizualny, tablice interaktywne z oprogramowaniami.
Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2014r. do 31.08.2014 r.
podpora dnia kwiecień 14 2014 08:13:28 · Drukuj
Obwieszczenie - S19
podpora dnia kwiecień 09 2014 12:19:04 · Drukuj
Biblioteka GOKSTIR w Jarocinie
Biblioteka GOKSTIR w Jarocinie od tego roku udostępniła swój katalog elektroniczny.
Linki do katalogów:

Jarocin

Domostawa

Na bieżąco wprowadzane są nowe książki, które wpływają do biblioteki. Równocześnie uzupełniamy rekordy książek wcześniejszych. Te zmiany są wczytywane na bieżąco do katalogu i czytelnik może je obserwować. Bazę można przeglądać wg dowolnych kryteriów: tytuł, autor lub hasło przedmiotowe. Ze względu na niekompletność bazy danych nie jest jeszcze możliwa elektroniczna usługa wypożyczania, zamawiania i rezerwowania książek.

podpora dnia kwiecień 08 2014 15:22:00 · Drukuj
GOKSTIR Jarocin - Zaprasza

podpora dnia kwiecień 08 2014 15:09:23 · Drukuj
Podpisanie umowy
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin podpisało umowę na dofinansowanie modernizacji oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Mostkach-Sokalach

Ponad pięćdziesiąt dwa tysiące złotych Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin otrzyma z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie na realizację projektu systemowego pn. „Przedszkole w szkole”. Uroczyste podpisanie umowy miało miejsce 14 marca 2014r., w obecności Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla oraz Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie Tomasza Czopa. Z ramienia stowarzyszenia umowę podpisały Prezes Justyna Kubasiewicz i Wiceprezes Anna Smutek.
Środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będą przeznaczone na organizację (doposażenie) placu zabaw, zakup wyposażenia oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich. W ramach dotacji zakupione zostaną między innymi pomoce dydaktyczne, zabawki, sprzęt komputerowy. Działania w powyższym zakresie umożliwią podniesienie standardu pracy oddziału przedszkolnego, jak również przyczynią się do zmniejszenia nierówności w upowszechnianiu edukacji przedszkolnej w regionie. Realizacja projektu od 1 marca - 31 sierpnia 2014 r.

podpora dnia kwiecień 02 2014 11:36:31 · Drukuj
TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ W JAROCINIE
W niedzielę, 30 marca 2014 r., na hali sportowej Zespołu Szkół w Jarocinie odbył się „Turniej Piłki Siatkowej w Jarocinie”. Organizatorami turnieju było Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin i GOKSTiR w Jarocinie. W rozgrywkach wzięły udział cztery drużyny: WIKLINA RUDNIK NAD SANEM, VOSTER ZARZECZE, LO ULANÓW, ZAKŁAD DRZEWNY DOMOSTAWA.
Wyniki przedstawiały się następująco:
I miejsce: ZAKŁAD DRZEWNY DOMOSTAWA,
II miejsce: WIKLINA RUDNIK NAD SANEM,
III miejsce: VOSTER ZARZECZE,
IV miejsce: LO ULANÓW.
Każda zwycięska drużyna otrzymała pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe związane ze sportem.
Pragniemy podziękować wszystkim osobom, które w jakikolwiek sposób przyczyniły się do tego, że turniej mógł dojść do skutku.
Galeria

podpora dnia kwiecień 01 2014 09:54:25 · Drukuj
INFORMACJA - Zdziary
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.: Dz. U. nr 102, poz. 651 z 2010r. z późn. zm.),
Wójt Gminy Jarocin informuje o wywieszeniu w dniach od 20.03.2014r. do 10.04.2014r. na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Jarocin wykazu nieruchomości położonych w Zdziarach oznaczonych nr ewid. dz.: 200/9 o pow. 73 m2, 200/10 o pow. 68 m2, 200/12 o pow. 61 m2, przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych. Szczegółowe informacje o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży można uzyskać UG Jarocin, pok. nr 4, tel. (15) 8713-141 wew. 25.
podpora dnia marzec 31 2014 06:29:29 · Drukuj
Ewidencja szamb i oczyszczalni przydomowych
Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z powyższym właściciele nieruchomości zobowiązani są do zgłaszania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków do prowadzonej przez gminę ewidencji. Prosi się mieszkańców o rzetelne podejście do sprawy poprzez wypełnienie odpowiednich zgłoszeń. Zgłoszenia te należy składać w Urzędzie Gminy Jarocin (pok. nr 3).

Załącznik do pobrania – Zgłoszenie zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków do ewidencji gminnej.

podpora dnia marzec 28 2014 08:39:02 · Drukuj
Turniej piłki siatkowej - 2014
podpora dnia marzec 24 2014 23:41:29 · Drukuj
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego ...
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Jarocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.
podpora dnia marzec 18 2014 12:31:30 · Drukuj
Strona 1 z 30 1 2 3 4 > >>
Państwo Jarocin
Idea

Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

Menu rozwijane2
Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?