Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
Menu rozwijane2
Walory środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć
Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Witamy
Eliminacje Gminne do Turnieju Wiedzy Pożarniczej
10 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół w Jarocinie odbyły się eliminacje gminne XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", w których wzięło udział 21 uczestników, reprezentujących wszystkie szkoły funkcjonujące na terenie gminy. Uczestnicy eliminacji turniejowych rywalizują na polu znajomości zagadnień: profilaktyki przeciwpożarowej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, sprzętu gaśniczego, środków gaśniczych. Główną ideą turnieju jest rozpowszechnianie znajomości zagadnień bezpieczeństwa pożarowego wśród najmłodszego społeczeństwa.
podpora dnia April 17 2015 09:05:24 · Czytaj więcej · 14 Czytań · Drukuj
ZAPROSZENIE
W dniu 28 kwietnia 2015 roku o godz. 17.00 w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie odbędzie się spotkanie dotyczące uprawy truskawek deserowych pod osłonami. W jego trakcie omówione zostaną sprawy związane z założeniem plantacji, jej prowadzenia i strony ekonomicznej przedsięwzięcia.

W spotkaniu udział wezmą:
Stanisław Bogdał – specjalista d/s nowych technologii upraw truskawek z firmy Stan Flex,
Piotr Pędziwiatr; plantator upraw truskawek na podłożach inertnych pod daszkami.
oraz przedstawiciele ARiMR z powiatów Nisko i Stalowa Wola.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY ZAINTERESOWANYCH

Organizatorzy:

Jerzy Zbroszczyk - przedsiębiorca, inicjator spotkania

Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Jarocin

podpora dnia April 15 2015 12:38:21 · Drukuj
Gabinet Porad Psychologicznych
W ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na terenie Gminy Jarocin został uruchomiony Gabinet Porad Psychologicznych świadczący bezpłatne porady dla mieszkańców gminy Jarocin z zakresu:
- poradnictwa psychologicznego,
- wsparcia psychologicznego dla rodzin z problemem alkoholowym,
- diagnozy i terapii osób z zaburzeniami zachowania, osobowości, nerwicowymi oraz depresyjnymi,
- pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- pomocy psychologicznej dla osób będących w kryzysie psychologicznym,
- terapii rodzin i małżeństw,
- pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży mających trudności w nauce,
- poradnictwa dla rodziców mających problemy wychowawcze z dzieckiem,
- wsparcia dla osób będących ofiarami przemocy, - wspomagania rozwoju osobistego i lepszego samopoznania.

Gabinet działał będzie w okresie od 14 kwietnia do 20 lipca 2015 r. w budynku remizy OSP w Jarocinie (siedziba Poczty oraz Ośrodka Pomocy Społecznej),w następujących terminach:
- każdy I wtorek miesiąca w godz. od 9.00 do 11.00,tj.: 14 kwietnia; 5 maja; 2 czerwca oraz 7 lipca 2015 r.
- każdy III poniedziałek miesiąca w godz. od 16.30 do 18.30 tj.: 20 kwietnia;18 maja; 15 czerwca oraz 20 lipca 2015 r.
Kontakt: Psycholog mgr Sylwia Szabat tel.: 783 484 297

podpora dnia April 15 2015 10:54:30 · Drukuj
Życzenia Wielkanocne 2015
podpora dnia April 02 2015 09:31:36 · Drukuj
Rozstrzygnięcie naboru wniosków GPPRPA
Rozstrzygnięcie przeprowadzonego w dniach od 03.02.2015 r. do 27.02.2015 r. naboru wniosków o przyznanie środków finansowych, na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętych dla gminy Jarocin na 2015 r.
podpora dnia March 24 2015 12:15:11 · Drukuj
Informacja Starosty Niżańskiego
podpora dnia March 20 2015 11:47:24 · Drukuj
FERIE Z PANEM BOGIEM- Zakopane 2015
Tegoroczny czas zimowego odpoczynku od zajęć szkolnych dzieciom i młodzieży z Parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Kurzynie Średniej upłynął bardzo atrakcyjnie a przede wszystkim aktywnie. Wszystko dzięki wielkiemu zaangażowaniu ks. wikariusza-Mirosława Nakoniecznego, który to podjął się organizacji pięciodniowego (02-06.02.2015r.) wyjazdu w góry. Szereg atrakcji, które znalazły się w planie wyjazdu sprawił, iż bez trudu udało się uformować grupę osób chętnych i zmotywowanych do takiej formy wypoczynku. Głównym założeniem wyjazdu była integracja grupy poprzez wspólne spędzenie czasu wolnego w atmosferze wzajemnej życzliwości i dobroci wobec każdej osoby, w duchu chrześcijańskiej troski i poszanowania drugiego człowieka. Zarówno młodsi, jak i starsi uczestnicy wyjazdu mieli okazję zmierzyć się z własnymi słabościami.
podpora dnia March 11 2015 07:29:33 · Czytaj więcej · 120 Czytań · Drukuj
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu
Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej oraz świadczenia nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych na terenie gminy Jarocin.

na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym( tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.594 z 2002 r. z późn. zmianami) art.13. ust.3 i art.15 ust.2j. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie(tj. Dz.U. z 2014 r. poz.1118 z późn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 19.2015 Wójta Gminy Jarocin z dnia 02 marca 2015 r. w sprawie powołania oraz określenia Regulaminu Komisji Konkursowej, Wójt Gminy Jarocin zarządza:

Podaje się do publicznej wiadomości wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie:

Zadanie Nr 1.

„Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin” 32 500 zł Wybrano ofertę: Ludowy Zespół Sportowy „LZS” Jarocin 37 – 405 Jarocin 150

Zadanie Nr 2.

„ Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary” 45 500 zł. Wybrano ofertę: Stowarzyszenie Ludowy Klub Sportowy Zdziary Zdziary 15 B, 37 – 405 Jarocin

Zadania Nr 3.

„Świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych na terenie gminy Jarocin” 25 000 zł. Wybrano ofertę: CARITAS Diecezji Sandomierskiej 27 – 600 Sandomierz ul. Opatowska 10

podpora dnia March 10 2015 23:24:50 · Drukuj
Dzień Kobiet w Majdanie Golczańskim
podpora dnia March 03 2015 20:33:27 · Drukuj
Dzień Kobiet w Zdziarach
podpora dnia March 03 2015 20:27:05 · Drukuj
Konkurs na realizację zadań publicznych w 2015 r.
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII.197.2013 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji na lata 2014 do 2016.

Ogłoszenie wraz z ofertą

podpora dnia February 12 2015 15:29:35 · Drukuj
Strona 1 z 37 1 2 3 4 > >>
Państwo Jarocin
Idea

Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

Menu rozwijane2
Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?