Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
Menu rozwijane2
Walory środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć
Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Witamy
Ogłoszenie o przetargu -Dom Nauczyciela Golce
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
WÓJT GMINY JAROCIN działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r., poz. 518 z późn. zm.)
OGŁASZA II PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ
nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Golcach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 580/2 o pow. 1126m2 , objętej księgą wieczystą nr TB1N/00055765/6. Podstawa przeznaczenia do sprzedaży: Uchwała Nr XXI/150/09 Rady Gminy w Jarocinie z dnia 29 kwietnia 2009r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w Golcach stanowiącej własność Gminy Jarocin.
podpora dnia listopad 25 2014 14:50:48 · Drukuj
Podziękowanie

Składam podziękowanie wszystkim mieszkańcom gminy Jarocin, którzy 16 listopada 2014 r. wzięli udział w wyborach samorządowych oraz serdeczne dziękuję tym, którzy oddali głos na moją osobę i zdecydowali, że zostałem wybrany w pierwszej turze wójtem Gminy Jarocin na następną kadencję. Obiecuję nie zawieść okazanego mi zaufania i pracować z jeszcze większym zaangażowaniem dla dobra gminy Jarocin z troską o pomyślność jej wszystkich mieszkańców.

Zbigniew Walczak

podpora dnia listopad 21 2014 18:23:32 · Drukuj
Obchody - 11 listopad 2014
podpora dnia listopad 05 2014 18:46:53 · Drukuj
Informacja AZBEST
Informuję mieszkańców Gminy Jarocin o możliwości składania wniosków o dofinansowanie dopłat do utylizacji eternitu (azbestu). Dofinansowanie obejmuje demontaż płyt, ich wywóz oraz utylizację. Właściciel nieruchomości we własnym zakresie finansuje zakup i montaż nowego pokrycia dachowego. Aby skorzystać z możliwości dofinansowania w roku 2015 należy do dnia 31.12.2014 r. złożyć wniosek w Urzędzie Gminy Jarocin.

Wzór wniosku można pobrać ze strony internetowej lub w budynku Urzędu Gminy Jarocin w pok. 3. (wniosek)

podpora dnia październik 23 2014 17:31:02 · Drukuj
Złote Gody 2014
18 października 2014 r. GOKSTiR w Jarocinie odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Dekoracji dostojnych jubilatów dokonał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, składając życzenia oraz gratulacje. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci wznieśli toast symboliczną lampka szampana, otrzymali upominki, zrobili pamiątkowe fotografie, następnie zostali zaproszeni na mały poczęstunek. Jubilatom towarzyszyły rodziny i znajomi.

Odznaczonych zostało 10 par:
Janina i Jan Włoszyn z Szyperek
Józefa i Alojzy Maślach z Mostek
Krystyna i Kazimierz Pasek z Jarocina
Krystyna i Bolesław Lach z Szyperek
Władysława i Jan Cielepak z Majdanu Golczańskiego
Józefa i Stanisław Tęcza z Szyperek
Julia i Bronisław Pieróg z Golc
Stanisława i Mieczysław Olszówka z Domostawy
Irena i Czesław Pasek z Jarocina
Emilia i Marian Fryc z Jarocina

podpora dnia październik 21 2014 15:35:11 · Czytaj więcej · 174 Czytań · Drukuj
Budowa boiska piłkarskiego w Zdziarach

W okresie letnim dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa boiska piłkarskiego w miejscowości Zdziary” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Odnowai rozwój wsi” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Przedsięwzięcie obejmowało:
1. Ogrodzenie.
2. Renowację płyty boiska.
3. Wyposażenie.
4. Przyłącz wodociągowy.
5. Przyłącze wodociągowe wody do nawodnienia boiska.
6. System nawadniania boiska.
Całkowita wartość projektu: 354 855,00 PLN w tym udział środków z:
• Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 219 000,00 PLN
• Budżetu Gminy Jarocin 135 855,00 PLN
Zrealizowane przedsięwzięcie podniesie standard infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wsi Zdziary, co wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.

GALERIA

podpora dnia październik 15 2014 14:27:04 · Drukuj
Rozszerzenie oferty turystycznej w Gminie Jarocin

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin zakończyło realizację operacji z zakresu małych projektów pn. „Rozszerzenie oferty turystycznej w Gminie Jarocin” współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W ramach realizacji operacji zostały zagospodarowane dwa miejsca postojowe dla kajakarzy na rzece Bukowa oraz zakupione urządzenia rekreacyjne, podnoszące jakość usług świadczonych przez wnioskodawcę nad zbiornikiem wodnym w Jarocinie. Zakupione elementy to: zestaw do aquazorbingu, zjeżdżalnia, dwa rowerki wodne, pięć parasoli z trzciny.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 45 115,01 zł.

W wyniku realizacji zadania została rozszerzona baza rekreacyjna przyjazna turystom. Mieszkańcy gminy i odwiedzający ją goście mogą organizować sobie spływy kajakowe rzeką Bukową wzbogaconą o przyjazne miejsca odpoczynku, skorzystać z dobrze wyposażonej wypożyczalni sprzętu sportowo-rekreacyjnego (w tym posiadanych już kajaków oraz nowo nabytych rowerków i kul wodnych) nad zbiornikiem wodnym, skorzystać ze zjeżdżalni usytuowanej nad brzegiem zbiornika czy też wygodnie wypocząć w cieniu nowych, estetycznych parasoli udostępnionych na plaży.

GALERIA

podpora dnia październik 15 2014 10:12:34 · Drukuj
Usuwanie azbestu w 2014 roku

„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin w 2014 roku”

Gmina Jarocin zrealizowała zadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin w 2014 roku” współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.

Całkowita wartość zadania: 19 394,42 zł, w tym udział środków z:
• NFOŚiGW 7 536,20 zł
• WFOŚiGW w Rzeszowie 5 275,34 zł
• Budżetu Gminy Jarocin 6 582,88 zł

Zadaniem zostało objętych piętnaście gospodarstw domowych, usunięto łącznie 33,30 ton materiałów azbestowych.

podpora dnia październik 10 2014 07:16:08 · Drukuj
Szkolenie- organizacja turystyki
podpora dnia październik 07 2014 23:29:53 · Drukuj
Przedszkole w szkole

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin informuje, że zakończyło realizację projektu pod nazwą „Przedszkole w szkole”. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej. W ramach zadania zmodernizowano oddział przedszkolny w Publicznej Szkole Podstawowej w Mostkach-Sokalach. Udało się doposażyć plac zabaw, dostosować pomieszczenia budynku szkoły do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich, a także zakupić nowe wyposażenie sali dydaktycznej dla maluchów. Dzieci zyskały pomoce dydaktyczne, zabawki i sprzęt komputerowy. Dzięki realizacji projektu nastąpiła znacząca poprawa jakości pracy oddziału przedszkolnego w Mostkach-Sokalach. Całkowita wartość projektu wyniosła: 40 935,49 zł.

GALERIA

podpora dnia październik 01 2014 07:43:22 · Drukuj
Przedszkole przy szkole w Gminie Jarocin

W dniu 31 sierpnia 2014 r. zakończony został projekt pn. „Przedszkole przy szkole w Gminie Jarocin” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.

Realizacja projektu przyczyniła się do podniesienia jakości pracy w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w Domostawie, w Jarocinie i w Szyperkach, poprzez zakup i montaż doposażenia placów zabaw, przystosowanie toalet i wyposażenie sal do potrzeb dzieci młodszych. Wysokość poniesionych wydatków na realizację w/w zadań wynosi: 214 605,16 zł.

GALERIA

podpora dnia wrzesień 19 2014 12:28:01 · Drukuj
Strona 1 z 35 1 2 3 4 > >>
Państwo Jarocin
Idea

Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

Menu rozwijane2
Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?