Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
Menu rozwijane2
Walory środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć
Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Witamy
Dzień Kobiet w Majdanie Golczańskim
podpora dnia March 03 2015 20:33:27 · Drukuj
Dzień Kobiet w Zdziarach
podpora dnia March 03 2015 20:27:05 · Drukuj
Konkurs na realizację zadań publicznych w 2015 r.
Ogłoszenie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2015 r. Na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XXVII.197.2013 Rady Gminy Jarocin z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji na lata 2014 do 2016.

Ogłoszenie wraz z ofertą

podpora dnia February 12 2015 15:29:35 · Drukuj
Nabór wniosków GPPiRPA
Nabór wniosków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r.

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin Nr 97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zmienionego Zarządzeniem Nr 348.2014 z dnia 14 listopada 2014 r, Wójt Gminy Jarocin zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego na 2015 r. uchwałą Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 stycznia 2015 r. Nr III.16.2015, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego uchwałą Rady Gminy w Jarocinie z dnia 30 stycznia 2015 r. Nr. III.17.2015 realizacji działań profilaktycznych na terenie Gminy Jarocin w 2015 r.

Wybrane zadania planowane i związane ściśle z zadaniami zawartymi w przyjętych do realizacji programach (treść programów przyjętych przez Radę Gminy w Jarocinie w załączeniu), należy składać na załączonym formularzu wniosku. Prosi się o komputerowe wypełnienie formularza wniosku. Formularz wniosku dostępny jest na stronie internetowej Gminy Jarocin www.jarocin.ug.pl

Załącznik:
1. Formularz_na_2015.doc
2. Uchwała_GPPiRPA_na_2015.doc
3. Uchwała_GPPN_na_2015.doc

podpora dnia February 03 2015 22:11:45 · Drukuj
Zwrot podatku akcyzowego rolnikom.
K O M U N I K A T
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy w Jarocinie w terminach:
■ od 2 lutego do 28 lutego 2015r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 sierpnia 2014r. do 31 stycznia 2015r.,
■ od 1 sierpnia 2015r. do 31 sierpnia 2015r.- wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2015r. do 31 lipca 2015r.

a pieniądze wypłacane będą w terminach:
■ 1-30 kwietnia 2015r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
■ 1-31 października 2015r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Ponadto informuję, że w 2015r. stawka zwrotu części podatku akcyzowego za 1 litr wynosi 0.95 zł., a limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosić 86 litr – tj. 81.70 zł.

Jarocin, dnia 12 stycznia 2015r.
podpora dnia January 13 2015 14:27:45 · Drukuj
JASEŁKA W MOSTKACH-SOKALACH
Tradycją Publicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach- Sokalach są coroczne jasełka przygotowywane przez uczniów pod opieką nauczycieli. Tegoroczne jasełka miały tytuł „Wigilijny wieczór”. Nie inaczej było w tym roku: 19 grudnia 2014 r. o godzinie 11.30 na pięknie udekorowanym korytarzu zebrali się nauczyciele, uczniowie i ich rodzice. Przedstawienie wprowadziło zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. O dobrą zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali zdolni aktorzy i wokaliści. Ogromne zaangażowanie młodych aktorów i nauczycieli opłaciło się, gdyż przedstawienie wywarło duże wrażenie. Natomiast dzieci miały możliwość uczestniczenia w tradycji, a także możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Na zakończenie zgromadzeni goście wysłuchali życzeń i w świątecznych nastrojach rozeszli się do sali, w której odbyło się spotkanie wigilijne.
podpora dnia December 22 2014 14:48:50 · Czytaj więcej · 128 Czytań · Drukuj
Życzenia Bożonarodzeniowe 2014
podpora dnia December 22 2014 07:35:52 · Drukuj
W szkole w Mostkach promują zdrowie
NADANIE CERTYFIKATU PRZYJĘCIA PSP W MOSTKACH-SOKALACH DO REJONOWEJ SIECI SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE

Zauważając potrzebę uczestnictwa i współdziałania społeczności szkolnej (w tym rodziców) i społeczności lokalnej, w roku szkolnym 2013/2014 Publiczna Szkoła Podstawowa w Mostkach-Sokalach wdrożyła program działań prozdrowotnych „Szkoła Promująca Zdrowie”. Za nadrzędny cel programu uznano wyrabianie u uczniów nawyku dbania o bezpieczeństwo własne i kolegów oraz promowanie zdrowego stylu życia. Można stwierdzić, że udało się zaszczepić w dzieciach nawyki zdrowego stylu życia, a ich aktywność i kreatywność pozwoli na przeniesienie tych nawyków do ich domów. Program przyczynił się także do integracji całego środowiska szkolnego i lokalnego. Dnia 12 grudnia 2014 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Stalowej Woli, podczas międzynarodowej konferencji naukowo – metodycznej „Edukacja zdrowotna w szkole”, p. dyrektor Barbara Szabat i koordynator programu p. Małgorzata Krakowiak, uroczyście odebrały certyfikat przyjęcia szkoły do Rejonowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

podpora dnia December 19 2014 09:40:58 · Czytaj więcej · 141 Czytań · Drukuj
Spotkanie Wigilijne w Majdanie Golczańskim
podpora dnia December 16 2014 15:44:44 · Drukuj
Kolęda do Nieba 2014
podpora dnia December 16 2014 15:41:30 · Drukuj
ZAWIADOMIENIE - Jabłka
ZAWIADAMIAMY MIESZKAŃCÓW GMINY JAROCIN O DARMOWEJ DOSTAWIE JABŁEK Z BANKU ŻYWNOŚCI W TARNOBRZEGU W DNIU 16-12-2014 TJ. WTOREK OD GODZ. 12:00 OBOK BUDYNKU REMIZY OSP W JAROCINIE.
Prosimy o zabranie ze sobą pojemników, worków, reklamówek itp.
podpora dnia December 12 2014 12:41:32 · Drukuj
Strona 1 z 36 1 2 3 4 > >>
Państwo Jarocin
Idea

Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

Menu rozwijane2
Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?