Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
Menu rozwijane2
Walory środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć
Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Witamy
Moc Radości z Aktywności w Gminie Jarocin

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. "Moc Radości z Aktywności w Gminie Jarocin"

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin, 37 – 405 Jarocin 159, w dniu 20 maja 2015 r. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Moc Radości z Aktywności w Gminie Jarocin”, w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz 1118 ) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez wymienioną organizację, na podst. art. 19a ustawy, zamieszcza się ofertę realizacji przedmiotowego zadania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.gmina.pl, na stronie internetowej Gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jarocinie.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia (tj.do dnia 03 czerwca 2015 r.) można składać na załączonym „Formularzu uwag” uwagi dotyczące oferty osobiście w formie pisemnej w Urzędzie Gminy w Jarocinie, 37 – 405 Jarocin 159, pok. Nr 5.


Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

W załączeniu:
- oferta
- formularz uwag

podpora dnia May 27 2015 08:24:30 · Drukuj
Dzień dziecka w Majdanie Golczańskim 2015
podpora dnia May 26 2015 10:56:50 · Drukuj
Wyniki wyborów na Prezydenta RP II-tura
Wyniki wyborów na Prezydenta RP - II tura(xls)

Wyniki wyborów na Prezydenta RP - II tura(pdf)

podpora dnia May 24 2015 22:30:30 · Drukuj
Zapraszamy do udziału w dyskusji

Zapraszamy do udziału w dyskusji o rozwoju gminy Jarocin i powiatu niżańskiego.
W związku z przygotowaniem prac nad lokalną strategią rozwoju Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” zaprasza mieszkańców gminy Jarocin do udziału w pierwszych warsztatach konsultacyjnych. Wszystkich chętnych, przedsiębiorców, rolników, przedstawicieli organizacji pozarządowych, ludzi kultury i sportu, społeczników, osoby fizyczne, przedstawicieli samorządu i zainteresowanych rozwojem swoich miejscowości zapraszamy w dniu 21 maja 2015 roku (czwartek) o godz. 14.00 do Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie.
podpora dnia May 20 2015 10:10:41 · Drukuj
OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY

1. Karta uczestnictwa

2. Regulamin

podpora dnia May 13 2015 19:48:51 · Drukuj
OGÓLNOPOLSKI KONKURS FOTOGRAFICZNY
podpora dnia May 13 2015 19:48:50 · Drukuj
Wyniki wyborów na Prezydenta RP
Wyniki wyborów na Prezydenta RP
podpora dnia May 10 2015 23:05:49 · Drukuj
Dyskusja o rozwoju gminy Jarocin!
Zapraszamy do udziału w dyskusji o rozwoju gminy Jarocin!
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w roku 2015 przystąpiła do opracowania lokalnej strategii rozwoju dla obszaru powiatu niżańskiego. Przygotowanie tego dokumentu warunkuje pozyskanie środków finansowych w ramach programu LEADER, który jest częścią Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Powstanie dobrej strategii rozwoju uzależnione jest od dużej aktywności społecznej mieszkańców naszego powiatu. Główne założenia strategii będą powstawały w wyniku konsultacji społecznych prowadzonych na terenie wszystkich gmin powiatu.
Państwa pomysły i zaangażowanie wyznaczą przyszłe działania, które wspólnie będziemy realizować ze środków Unii Europejskiej.
podpora dnia April 30 2015 11:04:05 · Czytaj więcej · 97 Czytań · Drukuj
Eliminacje Gminne do Turnieju Wiedzy Pożarniczej
10 kwietnia 2015 r. w Zespole Szkół w Jarocinie odbyły się eliminacje gminne XXXVIII Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", w których wzięło udział 21 uczestników, reprezentujących wszystkie szkoły funkcjonujące na terenie gminy. Uczestnicy eliminacji turniejowych rywalizują na polu znajomości zagadnień: profilaktyki przeciwpożarowej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, sprzętu gaśniczego, środków gaśniczych. Główną ideą turnieju jest rozpowszechnianie znajomości zagadnień bezpieczeństwa pożarowego wśród najmłodszego społeczeństwa.
podpora dnia April 17 2015 09:05:24 · Czytaj więcej · 119 Czytań · Drukuj
ZAPROSZENIE
podpora dnia April 15 2015 12:38:21 · Czytaj więcej · 55 Czytań · Drukuj
Gabinet Porad Psychologicznych
W ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na terenie Gminy Jarocin został uruchomiony Gabinet Porad Psychologicznych świadczący bezpłatne porady dla mieszkańców gminy Jarocin z zakresu:
- poradnictwa psychologicznego,
- wsparcia psychologicznego dla rodzin z problemem alkoholowym,
- diagnozy i terapii osób z zaburzeniami zachowania, osobowości, nerwicowymi oraz depresyjnymi,
- pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- pomocy psychologicznej dla osób będących w kryzysie psychologicznym,
- terapii rodzin i małżeństw,
- pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży mających trudności w nauce,
- poradnictwa dla rodziców mających problemy wychowawcze z dzieckiem,
- wsparcia dla osób będących ofiarami przemocy, - wspomagania rozwoju osobistego i lepszego samopoznania.

Gabinet działał będzie w okresie od 14 kwietnia do 20 lipca 2015 r. w budynku remizy OSP w Jarocinie (siedziba Poczty oraz Ośrodka Pomocy Społecznej),w następujących terminach:
- każdy I wtorek miesiąca w godz. od 9.00 do 11.00,tj.: 14 kwietnia; 5 maja; 2 czerwca oraz 7 lipca 2015 r.
- każdy III poniedziałek miesiąca w godz. od 16.30 do 18.30 tj.: 20 kwietnia;18 maja; 15 czerwca oraz 20 lipca 2015 r.
Kontakt: Psycholog mgr Sylwia Szabat tel.: 783 484 297

podpora dnia April 15 2015 10:54:30 · Drukuj
Strona 1 z 37 1 2 3 4 > >>
Państwo Jarocin
Idea

Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

Menu rozwijane2
Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?