Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Biegi zwycięstwa nad bolszewikami - APEL
Z powodu koronawirusa i związanych z tym obostrzeń w organizowaniu masowych imprez sportowych Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami „Goń bolszewika, goń” imienia kawalerów orderu Virtuti Militari Jana Kozioła i Sebastiana Małka w tym roku nie odbędą się.

Impreza biegowa organizowana jest w Jarocinie od 15 sierpnia 2005 r. w dniu każdej, kolejnej rocznicy zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej podczas wojny polsko – bolszewickiej w 1920 r. W związku z tym, że w tym roku mamy 100 rocznicę tej zwycięskiej bitwy, która uratowała nasz kraj i cały zachodni świat przed zalewem bolszewickiej dziczy, przedstawiciele władz i instytucji z terenu Gminy Jarocin złożą w sobotę 15 sierpnia po popołudniowej mszy św. w kościele parafialnym w Jarocinie (ok. godz. 17.00) wiązankę kwiatów na grobie Sebastiana Małka, kawalera orderu Virtuti Militari za okazane bohaterstwo w wojnie polsko – bolszewickiej.

Zachęcam gorąco do indywidualnego, nieformalnego uczczenia rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia poprzez przebiegnięcie tradycyjnej trasy biegu od sceny plenerowej do skrzyżowania z drogą na Grabę i z powrotem w dowolnym czasie. Niech to będzie – przynajmniej w tak okrojonej formie - podziękowanie tym wszystkim z naszych przodków, którzy przyczynili się wówczas do uratowania naszej Ojczyzny.

Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Jarocin
podpora dnia August 11 2020 12:05:19 · Drukuj
„Budowa strefy aktywności lokalnej w Golcach
W dniu 29 lipca Gmina Jarocin podpisała umowę z Województwem Podkarpackim o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 31 815,00 zł na zadanie pn. „Budowa strefy aktywności lokalnej w Golcach” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Budowa strefy aktywności lokalnej w Golcach” wyłoniono Wykonawcę, którym został Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. w Jarocinie, 37-405 Jarocin 45.
GZK Sp. z o.o. w ramach podpisanej umowy wybuduje obiekty małej architektury oraz zamontuje urządzenia zabawowe za kwotę brutto 73 788,88 zł.

podpora dnia August 07 2020 12:08:51 · Drukuj
Budowa placu zabaw w Jarocinie
W dniu 10 lipca Gmina Jarocin podpisała umowę z Zarządem Województwa Podkarpackiego o przyznaniu pomocy finansowej w wysokości 31 815,00 zł na zadanie pn. „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jarocinie” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.
W wyniku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia na zadanie „Budowa placu zabaw przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jarocinie” wyłoniono Wykonawcę, którym została firma ARGON, Klaudiusz Półtorak, ul. Grunwaldzka 121/86, 37-700 Przemyśl.
Firma wyposaży plac zabaw dla najmłodszych dzieci w urządzenia rekreacyjno - zręcznościowe za kwotę brutto 60 230,64 zł.
podpora dnia August 05 2020 12:45:18 · Drukuj
Przyczyny „Alarmu” w sterownikach solarnych.
1. Przyczyny występowania „Alarmu” w sterownikach solarnych(pdf).

2. Instrukcja obsługi zestawu solarnego przeznaczonego do wspomagania produkcji ciepłej wody użytkowej

3. Flexipower - Informacja

podpora dnia July 06 2020 10:53:17 · Drukuj
Nowy obiekt w Domostawie
W Domostawie można już korzystać z nowego obiektu rekreacyjnego. Siłownia zewnętrzna, boisko do piłki plażowej, ławeczki do wypoczynku to te elementy infrastruktury, o które wzbogaciło się sołectwo.

Wszystko dzięki Stowarzyszeniu Przyjaciół Państwa Jarocin, które w czerwcu zakończyło realizację zadania pn.: „Budowa strefy aktywności lokalnej w Domostawie” realizowanego w ramach programu LEADER PROW na lata 2014 – 2020.

Koszt inwestycji i pozyskanych środków to kwota 60 000 zł, za którą zakupiono sprzęt siłowni zewnętrznej: twister potrójny; orbitek; biegacz podwójny; wyciskanie siedząc, wyciąg górny; ławki z przekładnią rowerową.

Pomysł na inwestycję powstał dzięki konsultacjom, które przeprowadziła Justyna Kubasiewicz Radna Rady Gminy Jarocin i autorka projektu.

podpora dnia July 01 2020 13:54:22 · Czytaj wicej · 133 Czyta · Drukuj
Zdalna szkoła+
Gmina Jarocin uzyskała dofinansowanie w wysokości 54 990 zł przeznaczone na zakup 18 laptopów i oprogramowania dla szkół w celu realizacji projektu grantowego pn. Zdalna szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia ogólnego. Komputery trafią do uczniów szkół podstawowych na terenie gminy, w tym 15 komputerów zostanie przekazanych dzieciom z rodzin wielodzietnych (3+).
Grant z Centrum Projektów Polska Cyfrowa jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, Działanie 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.
podpora dnia July 01 2020 11:07:17 · Drukuj
Odpady wielkogabarytowe
W związku z zapytaniami mieszkańców dotyczącymi nie odbierania wszystkich rodzajów odpadów, wystawionych w terminie zbiórki odpadów wielkogabarytowych wyjaśniamy, że:

ze względu na odrębny sposób zagospodarowania, do odpadów komunalnych wielkogabarytowych nie zalicza się odpadów remontowo-budowlanych, takich jak: gruz, muszle sedesowe, zlewy, kafelki itp.
Odpady te można samodzielnie, bezpłatnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zlokalizowanego w Jarocinie 166E ( teren sklepu budowlanego Gminnego Zakładu Komunalnego ).

podpora dnia July 01 2020 11:06:15 · Drukuj
Wsparcie z Funduszu Inwestycji Samorządowych
W czwartek 25 czerwca 2020 roku, podczas konferencji zorganizowanej przed budynkiem Starostwa Powiatowego w Nisku, Wiceminister Infrastruktury Rafał Weber wręczył Zbigniewowi Walczakowi - Wójtowi Gminy Jarocin symboliczną promesę z kwotą wsparcia w wysokości 1 544 650 zł z Funduszu Inwestycji Samorządowych.
Wsparcie można przeznaczyć na cele inwestycyjne, np. drogowe, kanalizacyjne, oświatowe, infrastrukturę kulturalną, zdrowotną itp. i zasilenie budżetu.
Termin wykorzystania środków upływa z końcem 2022 roku.

podpora dnia June 30 2020 09:58:46 · Drukuj
Wyniki wyborów na Prezydenta RP
Wyniki wyborów na Prezydenta RP 2020 z terenu Gminy Jarocin
agatapalka dnia June 29 2020 14:54:17 · Drukuj
Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej
Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.
Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.
Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.
Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

agatapalka dnia June 29 2020 14:52:27 · Drukuj
Materiały szkoleniowe wybory PRP 2020
Materiały szkoleniowe wybory PRP 2020
podpora dnia June 24 2020 07:20:47 · Drukuj
Strona 1 z 73 1 2 3 4 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?