Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
Menu rozwijane2
Walory środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć
Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Złote Gody 2016
23 kwietnia 2016 r. GOKSTiR w Jarocinie odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Dekoracji dostojnych jubilatów dokonał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, składając życzenia oraz gratulacje. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci wznieśli toast symboliczną lampką szampana, otrzymali upominki, listy gratulacyjne, zrobili pamiątkowe fotografie, następnie zostali zaproszeni na mały poczęstunek. Zespół „Jargocianie” działający przy GOKST i R swoim występem umilił uroczystość jubilatom oraz towarzyszącym im rodzinom i przyjaciołom.

Odznaczonych zostało 11 par:

Maria i Mieczysław Ciosmakowie ze Zdziar

Genowefa i Edward Fedorkowie z Jarocina

Aniela i Józef Głuszakowie z Domostawy

Maria i Aleksander Katowie z Jarocina

Stanisława i Hieronim Ludjanowie z Golc

Zofia i Henryk Małysowie z Majdanu Golczańskiego

Anna i Jan Olakowie z Jarocina

Maria i Józef Pikułowie z Jarocina

Czesława i Jan Rzekieciowie z Domostawy

Janina i Tadeusz Siembidowie z Mostek

Wiktoria i Andrzej Dołęgowie z Domostawy

GALERIA

podpora dnia April 29 2016 12:00:02 · Czytaj więcej · 33 Czytań · Drukuj
ZAPROSZENIE
W imieniu Starosty Niżańskiego, Wójt Gminy Jarocin zaprasza
na spotkanie informacyjne adresowane do przedsiębiorców, pracodawców oraz bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą, które odbędzie się
dnia 29 kwietnia 2016 r. (tj. piątek) o godz. 14.00
w Gminnym Centrum Kultury w Jarocinie 114

Temat spotkania:
„Oferty wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw i bezrobotnych w działaniach na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorstw w ramach Programów Rynku Pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku”
W spotkaniu udział wezmą:
Robert Bednarz - Starosta Powiatu Niżańskiego
Piotr Rutyna - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku

oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.


Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

stanko dnia April 21 2016 14:13:15 · Drukuj
Warsztaty z rękodzieła artystycznego
Aby uatrakcyjnić dziewczętom i paniom czas jesiennych oraz zimowych wieczorów Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin zorganizowało warsztaty o bardzo ciekawej ofercie artystycznej. Obejmowała ona następujące techniki rękodzielnicze: haft krzyżykowy dla początkujących i zaawansowanych, filcowanie na mokro oraz wykonywanie biżuterii koralikowej dla początkujących. Spotkania odbywały się w sali jarocińskiego GOKSTiR-u dwa razy w miesiącu. W tym czasie została nawiązana współpraca z gronem miłośniczek rękodzieła artystycznego z Niska i Stalowej Woli. Wszystkie panie miały możliwość wykonania pięknych ozdób zarówno z filcu jak i z koralików. Są one teraz efektowną i niepowtarzalną ozdobą ubrań. Ku naszej wielkiej radości, wszystkie uczestniczki były naprawdę bardzo zadowolone z udziału w warsztatach. Miła atmosfera i razem spędzony czas sprzyjał nawiązywaniu bliskich relacji, wymianie doświadczeń i szybkiemu opanowaniu nowych technik. A poza tym efekty... piękna i oryginalna biżuteria filcowa oraz naszyjniki z koralików, haftowane obrazy będące powodem dumy i główną ozdobą domu, umieszczane w najbardziej widocznym miejscu. Zapraszamy na kolejne warsztaty w tym roku.

GALERIA

podpora dnia April 18 2016 13:43:31 · Drukuj
Gabinet Porad Psychologicznych
W ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na terenie Gminy Jarocin został uruchomiony Gabinet Porad Psychologicznych świadczący bezpłatne porady dla mieszkańców gminy Jarocin z zakresu:
- poradnictwa psychologicznego,
- wsparcia psychologicznego dla rodzin z problemem alkoholowym,
- diagnozy i terapii osób z zaburzeniami zachowania, osobowości, nerwicowymi oraz depresyjnymi,
- pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- pomocy psychologicznej dla osób będących w kryzysie psychologicznym,
- terapii rodzin i małżeństw,
- pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży mających trudności w nauce,
- poradnictwa dla rodziców mających problemy wychowawcze z dzieckiem,
- wsparcia dla osób będących ofiarami przemocy,
- wspomagania rozwoju osobistego i lepszego samopoznania.

Gabinet w miesiącu kwietniu 2016r. działał będzie w budynku remizy OSP w Jarocinie (siedziba Poczty oraz Ośrodka Pomocy Społecznej),: w dniach:
- 13 kwietnia 2016 r. tj. środa, w godz. od 17.00 do 19.00
- 26 kwietnia 2016 r. tj. Wtorek w godz. od 11.00 do 13.00

Kontakt: Psycholog mgr Sylwia Szabat tel.: 783 484 297

podpora dnia April 11 2016 20:04:10 · Drukuj
BUS 500+
Uprzejmie informujemy, że w dniu 11.04.2016 r. (tj. poniedziałek) o godz. 11:30 przy budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie znajdował się będzie informacyjny Bus 500+ Wydziału Polityki Społecznej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, w którym to osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje dotyczące świadczenia wychowawczego.
Katarzyna Pawłowska
Kierownik OPS Jarocin
podpora dnia April 08 2016 14:58:59 · Drukuj
ARIMR - Komunikat
podpora dnia April 07 2016 22:21:38 · Drukuj
Życzenia Wielkanocne 2016
podpora dnia March 24 2016 10:08:59 · Drukuj
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Gmina Jarocin zaprasza do udziału w ankiecie dotyczącej Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

- link do ankiety dla mieszkańców

- link do ankiety dla przedsiębiorców

podpora dnia March 21 2016 13:29:06 · Drukuj
Rodzina 500+
Wniosek o świadczenie można będzie złożyć w ciągu trzech miesięcy od wejścia w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 r. do 30 czerwca 2016 r. Pierwsza wypłata świadczeń nastąpi do końca czerwca 2016 r. z wyrównaniem od kwietnia 2016 r. W przypadku złożenia wniosku po 30 czerwca 2016 r., prawo do świadczeń będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także na pierwsze lub jedyne dziecko. Na pierwsze dziecko trzeba będzie spełnić kryterium dochodowe: 800 zł netto lub 1200 zł netto w przypadku dziecka niepełnosprawnego na osobę w rodzinie.

To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka. Świadczenie wychowawcze to wsparcie długofalowe. Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin.

Świadczenie wychowawcze nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do innych świadczeń dla rodzin m.in. z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych.

Więcej informacji można uzyskać na stronie www.mpips.pl w zakładce Wsparcie dla rodzin z dziećmi Rodzina 500 plusoraz w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarocinie pod numerem telefonu 15 8713-145 lub osobiście w biurze.

Pliki do pobrania:

podpora dnia March 15 2016 12:20:49 · Drukuj
Turniej Wiedzy Pożarniczej 2016
10 marca 2016 r. w Zespole Szkół w Jarocinie odbyły się eliminacje gminne XXXIX Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej "Młodzież zapobiega pożarom", w których wzięło udział 21 uczestników, reprezentujących wszystkie szkoły funkcjonujące na terenie gminy. Uczestnicy eliminacji turniejowych rywalizowali na polu znajomości zagadnień: profilaktyki przeciwpożarowej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, sprzętu gaśniczego, środków gaśniczych. Główną ideą turnieju jest rozpowszechnianie znajomości zagadnień bezpieczeństwa pożarowego wśród najmłodszego społeczeństwa.

Końcowa klasyfikacja eliminacji:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Ćwikowska Weronika - PSP Domostawa
2. Dworak Patryk - ZS w Jarocinie
3. Kurzyna Łucja - PSP Zdziary

II grupa wiekowa (gimnazjum)
1. Tomecki Mateusz - gimnazjum Jarocin
2. Bieńko Dawid - gimnazjum Jarocin
3. Szabat Patrycja - gimnazjum Jarocin
4. Czuba Arkadiusz - gimnazjum Jarocin

podpora dnia March 14 2016 07:35:44 · Czytaj więcej · 163 Czytań · Drukuj
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu
Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert o wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 r. na terenie gminy Jarocin

Na podstawie art. 2h i 2j ustawy z dnia 234 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz 1118 z późn. zmianami) Wójt Gminy Jarocin ogłasza rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert, ogłoszonego w dniu 2 lutego 2016 r. z zakresu:

Zadanie Nr 1. „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin”,

Zadanie Nr. 2 „Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary”,

Zadanie Nr. 3 „Świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych na terenie gminy Jarocin”,

w formie wsparcia realizacji zadań wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji:

1. Stowarzyszenie „LZS” Jarocin Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Jarocin 33 500 zł

2. Stowarzyszenie LZS Zdziary Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Zdziary 46 500 zł

3. CARITAS Diecezji Sandomierskiej Świadczenie nieodpłatnych usług rehabilitacyjno – pielęgnacyjno – socjalnych na terenie gminy Jarocin 25 000 zł

Wybrani do realizacji zadań publicznych Oferenci, winni zgłosić się w terminie do 14 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, w Urzędzie Gminy w Jarocinie, celem podpisania stosownych umów o wsparcie realizacji zadania.

Wójt Gminy

Zbigniew Walczak

podpora dnia February 26 2016 12:50:16 · Drukuj
Strona 1 z 43 1 2 3 4 > >>
Państwo Jarocin
Idea

Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

Menu rozwijane2
Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?