Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków
W dniu 14 września 2018 r. dokonano odbioru końcowego i przekazano do eksploatacji 48 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jarocin. Wybudowano je w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Jarocin” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” zgodnie z kryteriami ustanowionymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020. Przedsięwzięcie polegało na budowie 48 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków dla nieruchomości położonych na terenie gminy Jarocin i obejmowało:
1. Budowę kopców filtracyjnych
2. Roboty ziemne
3. Roboty montażowe
4. Roboty dodatkowe
Roboty wykonane zostały w czasie od 16.03.2018 r. do 31.08.2018 r. Wykonawcą w/w zadania było: Przedsiębiorstwo EKOMEL sp. z o. o. z Janowa Lubelskiego. za kwotę: 2 818 824,81 zł
Nadzór Inwestorski nad realizacją zadania pełnił: Usługi Projektowo-Inżynierskie, Edyta Korkosz-Fus, ul. Ogińskiego 22, 37-450 Stalowa Wola za kwotę 33 998,40 zł
Całkowita wartość zadania wyniosła: 2 852 823,21 zł., w tym udział środków:
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 1 688 087 zł.
• Gmina Jarocin - 1 164 736,21
Zrealizowane przedsięwzięcie przyczyni się do lepszych warunków życia mieszkańców oraz poprawy stanu środowiska naturalnego.
podpora dnia September 20 2018 09:39:37 · Czytaj wicej · 175 Czyta · Drukuj
Wdzięczni Polskiej Wsi
podpora dnia September 19 2018 13:57:47 · Drukuj
Budowa pomnika w Grabie
dzialalnosc

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin zakończyło realizację zadania pn: „Budowa pomnika poświęconego pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej wraz z zagospodarowaniem terenu” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na operację w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej. Całkowita wartość projektu wyniosła: 60 000,00 zł.
W wyniku realizacji zadania zostało upamiętnione wydarzenie z II wojny światowej, które miało miejsce na terenie gminy Jarocin w Grabie.
W ramach zadania wykonano:
- roboty ziemne,
- roboty fundamentowe,
- roboty murowane,
- roboty pozostałe,
- zagospodarowanie placu.
Zrealizowane zadanie obejmuje wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego.

podpora dnia August 24 2018 07:28:44 · Drukuj
Spotkania Rodzinne w Państwie Jarocin_2018
SPOTKANIA RODZINNE W PAŃSTWIE JAROCIN 2018
podpora dnia August 24 2018 07:26:53 · Drukuj
BIEGI ZWYCIĘSTWA 2018
BIEGI ZWYCIĘSTWA 2018
podpora dnia August 23 2018 13:42:17 · Drukuj
Odbiór końcowy przebudowanej drogi
Odbiór końcowy przebudowanej drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858

W poniedziałek 13 sierpnia 2018 r. miała miejsce uroczystość oficjalnego przekazania do eksploatacji przebudowanego odcinka drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary – Banachy łączącej węzeł drogi ekspresowej S19 „Zdziary” z drogą wojewódzką nr 858 wykonanego przez KONSORCJUM FIRM: Lider: Przedsiębiorstwo MOLTER Sp. z o.o. oraz Partner: MOLTER Zakład Usług Transportowo Sprzętowych z Rudnej Małej.
W uroczystość odbioru przedmiotowej inwestycji uczestniczył Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego Bogdan Romaniuk. W przekazaniu zadania wzięły również udział władze samorządowe: Starosta Niżański Robert Bednarz, Wicestarosta Adam Mach, Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów Stanisław Garbacz wraz z przedstawicielem gminy Jackiem Cudziło, Członkowie Zarządu Powiatu Niżańskiego: Tomasz Podpora oraz Józef Sroka, przedstawiciele Wykonawcy robót: Zdzisław Molter, Łukasz Molter i Krzysztof Błądek, Inspektor Nadzoru: Artur Tomczyk oraz przedstawiciele Starostwa Powiatowego i Zarządu Dróg Powiatowych w Nisku: Jadwiga Maluga, Agnieszka Nikolas, Zbigniew Lach i Marek Dec. Przypomnijmy, że było to zadanie realizowane w dwóch etapach. Etap I zakończono końcem listopada 2017 r., a etap II zakończono w roku bieżącym. W ramach przebudowy wykonano nawierzchnię jezdni na długości prawie 6 km drogi, wykonano przepusty, poszerzenia, zjazdy oraz chodnik.

podpora dnia August 23 2018 08:13:33 · Czytaj wicej · 180 Czyta · Drukuj
Dożynki Powiatu Niżańskiego - 2018
podpora dnia August 14 2018 09:45:20 · Drukuj
Turniej Piłki Siatkowej w Katach - 2018
W dniu 29 lipca 2018 r. na boiskach sportowych w miejscowości Katy odbył się „Turniej Piłki Siatkowej”. Organizatorami turnieju było Gmina Jarocin, Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin i Rada Sołecka Sołectwa Katy.

W rozgrywkach wzięło udział sześć drużyn:
KONZBUD (Stalowa Wola), FACHOWIEC (Stalowa Wola), SZWEDY (Szwedy), SAMAX (Stalowa Wola) LEŚNIK (Rudnik nad Sanem), NIEOBLICZALNI (Jarocin).

Wyniki przedstawiały się następująco:
I miejsce: KONZBUD (Stalowa Wola)
II miejsce: FACHOWIEC (Stalowa Wola)
III miejsce: SZWEDY (Szwedy)
IV miejsce: SAMAX (Stalowa Wola)
V miejsce: LEŚNIK (Rudnik nad Sanem)
VI miejsce: NIEOBLICZALNI (Jarocin)

Najlepszy zawodnik turnieju – Marcin Rąpała (KONZBUD Stalowa Wola)
GRATULUJEMY!!!
Dziękujemy wszystkim osobom, które pomagały przy organizacji turnieju.

podpora dnia August 06 2018 07:45:05 · Drukuj
Turniej Tenisa Ziemnego w Katach 2018
podpora dnia August 06 2018 07:19:54 · Drukuj
Spotkania Rodzinne w Państwie Jarocin-2018
podpora dnia August 02 2018 13:05:52 · Drukuj
Biegi Zwycięstwa -2018

REGULAMIN

podpora dnia July 29 2018 09:25:20 · Drukuj
Strona 4 z 63 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?