Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Noc Sobótkowa 2017
dzialalnosc
podpora dnia June 20 2017 14:58:16 · Czytaj wicej · 217 Czyta · Drukuj
Powiatowe Zawody Sportowo-Pożarnicze 2017
podpora dnia June 19 2017 07:36:55 · Drukuj
Utrudnienia na drodze powiatowej Zdziary Mostki
Utrudnienia na drodze powiatowej Zdziary Mostki-Bukowa
Starostwo Powiatowe w Nisku informuje, że w dniu 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek), w związku z prowadzonymi robotami drogowymi, wystąpią utrudnienia na drodze powiatowej Nr 1037R Zdziary – Mostki Bukowa.

Wyłączony z ruchu zostanie odcinek drogi od skrzyżowania z drogą krajową Nr 19 do skrzyżowania z droga powiatową Nr 1041R Jarocin – Huta Krzeszowska w miejscowości Jarocin.

Długość zamkniętego odcinka wynosi około 3 km.

W tym czasie wszystkie pojazdy jadące do miejscowości Jarocin kierowane będą na drogę gminną Jarocin – Domostawa.

Za utrudnienia przepraszamy.

W załączeniu schemat objazdu drogi na czas wykonywania robót.

podpora dnia June 12 2017 07:13:14 · Drukuj
Turniej Mini Piłki Nożnej w Katach 2017
dzialalnosc
podpora dnia June 12 2017 07:08:37 · Drukuj
Z mamą, z tatą jest wesoło
dzialalnosc,,Z mamą, z tatą jest wesoło" – Dzień Rodzinki w PSP w Zdziarach

Wspólne, huczne obchody dnia Dziecka, Mamy i Taty stały się tradycją w naszej szkole. Cały czas staramy się zaskoczyć naszych uczniów i rodziców nowymi atrakcjami. W tym roku postanowiliśmy zabrać wszystkich na wycieczkę do Łążku Garncarskiego. Jak zwykle, najpierw zebraliśmy się w szkole na uroczystej akademii. Każda klasa zaprezentowała nam swój repertuar. Były więc piosenki, wierszyki i wesołe skecze. Na koniec części artystycznej Pani Dyrektor złożyła serdeczne życzenia wszystkim mamom, tatom i dzieciom i poprosiła, abyśmy przygotowali się do dalszych wrażeń, przebierając się w wygodniejsze ubrania.
Kiedy wszyscy byli już gotowi, podzieliliśmy się na małe grupki i wsiedliśmy do samochodów, tworząc barwny konwój. Naszym celem była „Zagroda” w Łążku Garncarskim. Na miejscu przywitał nas właściciel, pan Janek. Był wyjątkowo tajemniczy, otwierając nam podwoje cudownego budynku, którego większość ścian składa się wyłącznie z ułożonych jeden na drugim polan. Efekt jest naprawdę niesamowity!

podpora dnia June 09 2017 14:51:34 · Czytaj wicej · 335 Czyta · Drukuj
ZDZIARY W KAZIMIERZU DOLNYM
dzialalnoscZDZIARY W KAZIMIERZU DOLNYM I W MAGICZNYCH OGRODACH W JANOWCU

19 maja 2017 roku wyruszyliśmy na długo wyczekiwaną przez wszystkich wycieczkę do Kazimierza Dolnego i Magicznych Ogrodów w Janowcu. Pogoda dopisała w 100%, więc w pełni mogliśmy korzystać z wszystkich zaplanowanych na ten dzień atrakcji.
Droga upłynęła nam bardzo szybko i wesoło a zadbały o to nasze małe artystki z klas 0-I, które czas podróży wypełniły śpiewając różne muzyczne hity. Po spotkaniu z panią przewodnik udaliśmy się na spacer brzegiem Wisły i uliczkami Kazimierza Dolnego. Wysłuchaliśmy wielu legend i opowieści związanych z tymi miejscami, między innymi tej, dotyczącej psa Werniksa, którego brązowy posąg znajduje się na kazimierskim rynku. Jak powiedziała nasza pani przewodnik: każdy, kto chce wrócić do Kazimierza powinien pogłaskać psa po nosku. Oczywiście, dołączyliśmy do całej rzeszy turystów, którym marzy się ponowne spotkanie z tak pięknym miastem i żaden z naszych wycieczkowiczów nie przeszedł obojętnie wobec Werniksa.

podpora dnia June 09 2017 14:46:59 · Czytaj wicej · 286 Czyta · Drukuj
Ćwiczenia pk. „RENEGADE-SAREX 17/1

Wójt Gminy Jarocin - Szef Obrony Cywilnej Gminy informuje, że w dniach 06 - 08 czerwca 2017 r. na terenie Gminy Jarocin zostanie przeprowadzony gminny trening systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania ludności cywilnej o zagrożeniu z powietrza w ramach ogólnokrajowego ćwiczenia pk. „RENEGADE-SAREX 17/1”.

W ramach treningu w dniach 06 – 08 czerwca 2017 r. między godz. 9.00 a 17.00 , po otrzymaniu określonych wytycznych zostanie przeprowadzona głośna próba uruchomienia systemów alarmowych.

SZEF OBRONY CYWILNEJ GMINY JAROCIN
Zbigniew Walczak
podpora dnia June 08 2017 12:08:17 · Drukuj
Ogłoszenie o realizacji zadania publicznego
OGŁOSZENIE

o powierzeniu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

dot.: postępowania o powierzenie realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo”
Działając na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie(tj. Dz.U. z 2016 r. poz 239 ze zmianami) oraz Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr. XIX. 137.2016 z dnia 28 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017 r. Wójt Gminy Jarocin informuje, że po przeprowadzeniu postępowania pozakonkursowego, uznaje celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin z siedzibą 37-405 Jarocin 159, KRS 0000154063.

Uzasadnienie:
1. W dniu 18 maja 2017 r.. Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin złożyło ofertę realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo”.
2. Zgodnie z art.19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dnia 25 maja 2017 r., oferta ta została opublikowana na okres 7 dni w biuletynie informacji publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.pl, na stronie internetowej gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń, celem możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag.
3. W ustalonym terminie tj. do dnia 01 czerwca 2017 r. nie zostały wniesione żadne uwagi do przedstawionej oferty.

Działając na podstawie art.19a ust.5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie informuje się, że podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Państwa Jarocin o powierzeniu realizacji zadania nastąpi do dnia 12 czerwca 2017 r.

podpora dnia June 05 2017 21:37:41 · Drukuj
Do wynajęcia obiekt użytkowy nad zalewem
INFORMACJA

Wójt Gminy Jarocin o f e r u j e do wynajęcia obiekt użytkowy o pow. 24,60 m2 przy scenie plenerowej w Jarocinie wraz z pomieszczeniami sanitarnymi usytuowanymi w obiekcie sceny plenerowej oraz przyległym terenem o pow. 1000m2, z przeznaczeniem na prowadzenie małej gastronomii i punktu informacji turystycznej, w okresie od czerwca do września br.

Minimalna miesięczna stawka czynszu wynosi: 650,00 zł netto (+ 23% VAT) Dodatkowe opłaty to koszty zużycia energii elektrycznej, wody, opłat za kanalizację i odbiór odpadów.

Wnioski o najem należy składać pisemnie na adres: Urząd Gminy Jarocin 159, 37-405 Jarocin lub e-mail: jarocin@kki.pl, w terminie do dnia 12.06.2017r.
W przypadku gdy o najem będzie ubiegać się więcej niż jeden podmiot, zostanie przeprowadzona licytacja.
Szczegółowe informacje o przedmiocie najmu można uzyskać w UG Jarocin, pok. nr 4, tel. (15) 8713-141 wew. 25.

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

podpora dnia June 02 2017 12:36:32 · Drukuj
Dzień Dziecka w Majdanie Golczańskim 2017
podpora dnia May 30 2017 10:42:29 · Drukuj
„Żyjmy zdrowo na sportowo”
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „Żyjmy zdrowo na sportowo” Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin, 37 – 405 Jarocin 159, w dniu 18 maja 2017 r. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „Żyjmy zdrowo na sportowo”, w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. 2016 poz. 239 ze zmianami) zwanej w dalszej części ustawą.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez wymienioną organizację, na podstawie art. 19a i 19a ust.3 ustawy (z pominięciem otwartego konkursu ofert), ofertę realizacji przedmiotowego zadania zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.gmina.pl, na stronie internetowej Gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jarocinie.
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia (tj. do dnia 01 czerwca 2017 r.) można składać uwagi osobiście, na załączonym „Formularzu uwag”, dotyczące oferty w formie pisemnej, w Urzędzie Gminy w Jarocinie, 37 – 405 Jarocin 159, pok. Nr 5.

Wójt Gminy
Zbigniew Walczak

W załączeniu:
- oferta
- formularz uwag
jkubasiewicz dnia May 25 2017 13:29:34 · Drukuj
Strona 4 z 54 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?