Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Spotkania Noworoczne w Katach - 2018
podpora dnia January 13 2018 16:45:28 · Drukuj
K O M U N I K A T - akcyza 2018
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT i złożyć odpowiedni wniosek do Wójta Gminy w Jarocinie w terminach:

■ od 1 lutego do 28 lutego 2018r. – wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 01 sierpnia 2017r. do 31 stycznia 2018r.,
■ od 1 sierpnia 2018r. do 31 sierpnia 2018r.- wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018r. do 31 lipca 2018r. pieniądze wypłacane będą w terminach:
■ 1-30 kwietnia 2018r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
■ 1-31 października 2018r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie.

Ponadto informuję, że w 2018r. stawka zwrotu części podatku akcyzowego za 1 litr wynosi 1.00 zł., a limit zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych wynosi 86 litrów tj. 86.00 zł.

podpora dnia January 05 2018 11:53:24 · Drukuj
Nabór wniosków z GPRiRPA
Nabór wniosków na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.

Na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Jarocin Nr 97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia regulaminu przyznawania i rozliczania środków finansowych przeznaczonych na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Jarocin Nr 348.2014 z dnia 14 listopada 2014 r, oraz Nr 226.2017 r. z dnia 28 marca 2017 r., Wójt Gminy Jarocin zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjętego na 2018 r. uchwałą Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15 grudnia 2017 r. Nr XXVIII.213.2017, oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przyjętego uchwałą Rady Gminy w Jarocinie z dnia 15 grudnia 2017 r. Nr. XXVIII.214.2017, realizacji działań profilaktycznych na terenie Gminy Jarocin w 2018 r.

Wybrane zadania planowane i związane ściśle z zadaniami zawartymi w przyjętych programach, należy składać na załączonym formularzu wniosku. Prosi się o komputerowe wypełnienie formularza wniosku.. Każdy pomysł na realizację działań profilaktycznych winien być rozpisany na oddzielnym wniosku (dopuszcza się złożenie kilku wniosków od każdego zainteresowanego). Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest złożenie do dnia 19 stycznia 2018 r. do godz. 15.00wypełnionego formularza wniosku w wersji papierowej w siedzibie Urzędu Gminy w Jarocinie pok. nr 5. Rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostaną złożone w podanym terminie. Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 97/2011 z dnia 29 grudnia 2011 r. ze zmianami, każdy złożony wniosek podlega zaopiniowaniu przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jarocinie w ciągu 30 dni kalendarzowych, licząc od daty wyznaczonej jako ostateczny termin złożenia wniosku. Ostateczną akceptacją wniosku jest decyzja Wójta Gminy.

Do pobrania:
1. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r.
2. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 r.
3. Wniosek o włączenie zadania do Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/Gminnego Programu Przeciwdziała Narkomanii i przyznanie środków finansowych.

podpora dnia January 02 2018 12:03:03 · Czytaj wicej · 170 Czyta · Drukuj
Kolęda do Nieba 2017
podpora dnia December 31 2017 13:12:22 · Drukuj
Życzenia Bożonarodzeniowe -2017
podpora dnia December 22 2017 07:50:10 · Drukuj
Spotkania Wigilijne w Majdanie - 2017
podpora dnia December 20 2017 14:06:47 · Drukuj
Mobilny Punkt Informacyjny FE w Jarocinie
Mobilny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Jarocinie

Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy Jarocin (osoby fizyczne zamierzające założyć działalność gospodarczą lub podnieść kwalifikacje zawodowe, przedsiębiorców, stowarzyszenia, JST) na indywidualne, bezpłatne konsultacje dotyczące pozyskiwania środków z Funduszy Europejskich.

Z pomocy konsultanta będzie można skorzystać 21 grudnia (czwartek) w godzinach od 09.00 – 11.30 w Urzędzie Gminy Jarocin, Jarocin 159.

Celem akcji jest ułatwienie mieszkańcom dostępu do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wsparcia z Funduszy Europejskich oraz pomoc w sprawnej realizacji projektów.

Serdecznie zapraszamy!

Sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie podkarpackim
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
tel.: 798 771 220

zapytaj@podkarpackie.pl
www.fundusze.podkarpackie.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

podpora dnia December 14 2017 13:01:58 · Drukuj
Jeszcze niższe podatki
W dniu 24 listopada br. odbyła się sesja Rady Gminy w Jarocinie, podczas której uchwalone zostały podatki lokalne na 2018 rok. Propozycje stawek przedstawione przez wójta gminy zostały w sposób jednomyślny zaakceptowane przez radnych. W stosunku do roku 2017 niektóre z nich zostały obniżone.

Kwota 9.90 zł od 1m2 podatku od budynków lub części budynków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, to najprawdopodobniej najniższa stawka w całym kraju. Stawkę podatkową 10 zł od 1 m2 w 2017 roku, oprócz gminy Jarocin posiadała tylko jeszcze jedna gmina w Polsce.

podpora dnia December 08 2017 13:06:29 · Czytaj wicej · 178 Czyta · Drukuj
107 Urodziny Pani Anieli Sołtyskiej
Pani Aniela Sołtyska z Katów w gminie Jarocin w piątek 1 grudnia 2017 r. świętowała 107 urodziny. Z tej, tak wyjątkowej okazji jubilatkę odwiedzili wójt Gminy Zbigniew Walczak, kierownik USC Alicja Habuda-Cichoń, przewodniczący Rady Gminy w Jarocinie Bogusław Iskra, Wicestarosta Powiatu Niżańskiego Adam Mach, członek Zarządu Powiatu Niżańskiego - Tomasz Podpora oraz sołtys wsi Katy Jan Skiba. Goście oprócz bukietu kwiatów złożyli jubilatce bukiet wspaniałych życzeń.

Jubilatka niezmiennie cieszy się dobrym zdrowiem. Jej recepta na długowieczność to zdrowe odżywianie i spokojny tryb życia. Jest najstarszą mieszkanką powiatu niżańskiego, a według portalu internetowego „Najstarsi Polacy” Pani Aniela w województwie podkarpackim zajmuje trzecie miejsce. Starsze od niej są dwie panie urodzone w 1909 roku. Natomiast w Polsce jest na 33 miejscu najstarsza mieszkanka Gliwic jest z 1906 r.

podpora dnia December 04 2017 13:45:44 · Czytaj wicej · 279 Czyta · Drukuj
Obwieszczenie-realizacja inwestycji dorogowej
podpora dnia December 04 2017 11:58:32 · Drukuj
Ranking Zrównoważonego Rozwoju
W dniu 4 listopada br., w Sali Kolumnowej Sejmu odbyła się konferencja pt. „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy jednostek samorządu terytorialnego”. Podczas spotkania ogłoszone zostały wyniki rankingu najdynamiczniej rozwijających się gmin w Polsce na podstawie danych statystycznych za rok 2016. Ranking opracowywany jest pod przewodnictwem prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka – wykładowcy na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.

W opinii twórcy rankingu prof. dr hab. Eugeniusza Sobczaka na dynamiczny rozwój gmin wiejskich oraz obszarów miejsko-wiejskich znaczący wpływ ma położenie blisko centrum lub rozwinięta turystyka. Ranking uwzględniający wszystkie polskie miasta i gminy opracowywany jest na podstawie 15 wskaźników, których źródłem są dane GUS. Pod uwagę brane są m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba podmiotów gospodarczych na 1000 mieszkańców, saldo migracji, liczba absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców czy odsetek mieszkańców korzystających z oczyszczalni ścieków. Wszystkie gminy w Polsce pogrupowano w poszczególne kategorie: miasta, miasta na prawach powiatu, gminy miejsko-wiejskie i gminy wiejskie.

Gmina Jarocin zajęła 386 miejsce na 1559 wszystkich w kategorii gmin wiejskich. W porównaniu z wynikami z poprzedniego roku (741 miejsce) nastąpił zdecydowany awans gminy w górę. Za Jarocinem znalazły się: Krzeszów nad Sanem (miejsce 580); Pysznica (m. 705), Jeżowe (m. 729), Zaleszany (m. 742), Bojanów (m. 1062), Radomyśl nad Sanem (m. 1148), Harasiuki (m. 1540).

Pełna lista Rankingowa:
RANKING GMIN WIEJSKICH CZ. I (1-499)
RANKING GMIN WIEJSKICH CZ. II (500-999)
RANKING GMIN WIEJSKICH CZ. III (1000-1559)

podpora dnia November 24 2017 14:08:05 · Drukuj
Strona 4 z 58 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


 Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?