Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Kolejna edycja konkursu ZŁOTA WIEWIÓRKA 2019
Wójt Gminy Jarocin zaprasza mieszkańców gminy Jarocin do zgłaszania kandydatów w kolejnej edycji konkursu „Złota wiewiórka”.
Nagroda Wójta Gminy Jarocin pn. „Złota wiewiórka” ma na celu uhonorowanie wyróżniających się twórców kultury, działaczy społecznych, przedsiębiorców, rolników, nauczycieli, wychowawców, sportowców, organizacji, instytucji, grup nieformalnych lub osób z terenu Gminy Jarocin lub działających na rzecz Gminy Jarocin w tworzeniu i upowszechnianiu kultury, działalności społecznej, samorządowej, w dziedzinie sportu i turystyki, działalności gospodarczej, w tym rolniczej.

Wniosek do konkursu „Złota wiewiórka” należy złożyć w terminie do 15 lipca 2019 w sekretariacie Urzędu Gminy w Jarocinie lub za pośrednictwem poczty - możemy pobrać go TU

Regulamin przyznawania Nagrody Wójta Gminy Jarocin pn."Złota wiewiórka” - do pobrania

podpora dnia May 15 2019 16:59:46 · Drukuj
Materiały szkoleniowe dla członków OKW
Materiały szkoleniowe dla członków OKW - właścicielem materiałów szkoleniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze.
podpora dnia May 15 2019 11:30:46 · Drukuj
Pierwsze posiedzenie OKW
Informujemy że pierwsze posiedzenie obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego z terenu gminy Jarocin odbędzie się 15 maja 2019 r. godz. 16.30 (środa) w Gminnym Ośrodku Sportu Turystyki i Rekreacji w Jarocinie, Jarocin 114, 37-405 Jarocin
podpora dnia May 09 2019 09:21:18 · Drukuj
Pomoc żywnościowa
Informujemy, że od 8 maja 2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w będą wydawane skierowania do odbioru bezpłatnej żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.
Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji żywnościowej, spełniające kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1402 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1056 zł dla osoby w rodzinie.

Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarocinie, 37-405 Jarocin 113 lub pod numerem tel.158713-145

podpora dnia May 09 2019 08:09:27 · Drukuj
Harmonogram spotkań informacyjnych
Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w ramach planowanych naborów wniosków
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w terminie od 6 maja 2019 r. do 24 maja 2019 r. przeprowadzi nabory wniosków o dofinansowanie w ramach następujących zakresów tematycznych:
1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej - w ramach Przedsięwzięcia 1.3.1 Świetlica wiejska miejscem aktywizacji edukacyjnej – limit środków 100 000,00 zł;
2. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w ramach Przedsięwzięcia 1.3.2 Adaptacja istniejącej infrastruktury na Miejsca Aktywności Lokalnej (MAL) - limit środków 200 000,00 zł;
3. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.3 Zachowanie „ginących zawodów”- limit środków 180 000,00 zł;
4. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – w ramach Przedsięwzięcia 2.1.1 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem narzędzi graficznych i multimedialnych - limit środków 100 000,00 zł;
5. Promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych – w ramach Przedsięwzięcia 2.1.2 Promocja obszaru LGD z wykorzystaniem produktów lokalnych /projekt grantowy/ - limit środków 150 000,00 zł;
6. Zachowanie dziedzictwa lokalnego – w ramach Przedsięwzięcia 2.2.1 Wsparcie inicjatyw związanych z lokalnym dziedzictwem kulturowym i historycznym /projekt grantowy/ - limit środków 150 000,00 zł.
podpora dnia May 06 2019 11:27:43 · Drukuj
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ „MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM” ELIMINACJE POWIATOWE

W dniu 26 kwietnia 2019 r. w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nisku odbyły się eliminacje powiatowe XLII edycji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. Gminę Jarocin, w I grupie wiekowej, tj. szkoły podstawowe, reprezentował Piotr Bieńko – uczeń klasy V Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym w Golcach. Uczeń naszej szkoły w eliminacjach powiatowych zajął bardzo wysokie II miejsce. Warto dodać, że Piotrowi niewiele zabrakło do zwycięstwa. Różnica między I a II miejscem wynosiła jedynie 0,5 pkt.
Turniej ten odbywa się każdego roku i ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym, wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej oraz historii i tradycji ruchu strażackiego.
Serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej.

podpora dnia May 06 2019 09:03:52 · Drukuj
Jubilatka z Katów skończyła 100 Lat
Zofia Kata mieszkanka wsi Katy w gminie Jarocin 27 kwietnia 2019 r. świętowała swoje 100-tne urodziny. Urodziła się w Dębowcu (obecnie gmina Pysznica). Jej rodzicami byli Michał i Ewa. Miała 7-dmioro rodzeństwa, trzech braci i cztery siostry. W 1956 r. wyszła za mąż za Jana Katę i zamieszkała w Katach. Małżonkowie mieli jedną córkę Janinę z którą aktualnie mieszka. Mąż Pani Zofii zmarł w 1999 r. w wieku 81 lat. Jubilatka do dziś jest sprawna fizycznie. Interesuje się polityką i ogląda telewizję. Z okazji urodzin jubilatkę odwiedzili: Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak , Kierownik USC Alicja Habuda-Cichoń, Starosta Powiatu Niżańskiego Adam Mach, członek zarządu Powiatu Niżańskiego Tomasz Podpora, sołtys wsi Katy Jan Skiba, Kierownik KRUS Nisko Paweł Tofil. Pani Zofia Kata jest kolejna stulatką z tej niewielkiej miejscowości, poprzednia jubilatka śp. Pani Aniela Sołtyska w grudniu ubiegłego roku obchodziła 108 urodziny.

podpora dnia April 27 2019 20:11:21 · Czytaj wicej · 1033 Czyta · Drukuj
Informacja ARiMR
podpora dnia April 23 2019 15:40:53 · Drukuj
Życzenia Wielkanocne 2019
podpora dnia April 19 2019 08:04:40 · Drukuj
Turniej Wiedzy Pożarniczej 2019
1 kwietnia 2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Jarocinie odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”, w którym wzięło udział 23 uczestników reprezentujących szkoły z terenu całej gminy. Turniej ma na celu popularyzowanie wśród dzieci i młodzieży znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek powstania pożaru i innych zagrożeń, poznania tradycji i organizacji ochrony przeciwpożarowej.

Końcowa klasyfikacja eliminacji:
I grupa wiekowa (szkoły podstawowe)
1. Piotr Bieńko – PSP Golce
2. Mateusz Stręciwilk – PSP Domostawa
3. Oliwia Wołoszyn – PSP Domostawa
4. Bartosz Stręciwilk – PSP Domostawa
5. Andrzej Wołoszyn – PSP Mostki-Sokale

II grupa wiekowa
1. Stanisław Soja – PSP Mostki-Sokale
1. Agata Wołoszyn – PSP Mostki-Sokale
3. Patrycja Powęzka – PSP Golce
4. Kamila Żelazko – PSP Domostawa
5. Krzysztof Brak – PSP Zdziary

Zdobywcy pierwszych miejsc Piotr Bieńko i Stanisław Soja wezmą udział w eliminacjach powiatowych, które odbędą się 26 kwietnia 2019 r. w Nisku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali ufundowane przez Wójta Gminy Jarocin upominki w postaci akcesoriów komputerowych, książek i przyborów szkolnych.

Dziękujemy organizatorom turnieju, uczestnikom i ich nauczycielom, a zwycięzcom życzymy zakwalifikowania się do eliminacji na szczeblu wojewódzkim.

podpora dnia April 10 2019 07:22:26 · Czytaj wicej · 227 Czyta · Drukuj
GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY 2019
GMINNY KONKURS ORTOGRAFICZNY „POTYCZKI Z ORTOGRAFIĄ” DLA KL. II I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

4 kwietnia 2019 r. w Szkole Podstawowej Fundacji „Elementarz” z Oddziałem Przedszkolnym im. Św. Stanisława Kostki w Golcach odbył się Gminny Konkurs Ortograficzny „POTYCZKI Z ORTOGRAFIĄ” dla uczniów kl. II i III szkół podstawowych Gminy Jarocin. Celem konkursu było propagowanie zasad poprawnej polszczyzny, rozbudzanie motywacji do poszerzania i utrwalania wiedzy i umiejętności ortograficznych, a także wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i pogłębianiu własnych kompetencji. Konkurs każdego roku niezmiennie cieszy się dużą popularnością i zainteresowaniem.
W konkursie wzięło udział po 9 uczniów z klas II i klas III, którzy reprezentowali wszystkie szkoły podstawowe Gminy Jarocin. Pani Dyrektor Joanna Kuziora powitała przybyłych gości, a organizatorzy tj. pani Beata Kiszka, we współpracy z panią Anetą Ćwikłą zadbały o jego sprawną organizację. Uczniowie mogli sprawdzić się oraz zaprezentować swoje zdolności i umiejętności z zakresu ortografii rozwiązując test ortograficzny opracowany przez organizatorów konkursu. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwali nauczyciele - opiekunowie uczniów. Rywalizacja była bardzo zacięta. Po napisaniu testu ortograficznego dzieci miały przerwę na zregenerowanie sił, a czas oczekiwania na wyniki umilił im słodki poczęstunek oraz ciekawy film.
Pozostałym uczniom dziękujemy za udział w konkursie i również gratulujemy zdolności i odwagi ponieważ dzielnie walczyli w potyczkach z ortografią!

podpora dnia April 09 2019 12:07:46 · Czytaj wicej · 273 Czyta · Drukuj
Strona 4 z 69 < 1 2 3 4 5 6 7 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?