Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Witamy
PSR 2020
podpora dnia October 01 2020 14:47:17 · Drukuj
Zawiadomienie - Plany lasów
podpora dnia October 01 2020 07:12:23 · Drukuj
Jubileusz 30-lecia samorządu terytorialnego
Jubileusz 30-lecia samorządu terytorialnego

W dniu 28 września w Gminnym Centrum Kultury odbyły się obchody jubileuszu 30-lecia samorządu terytorialnego. Udział w uroczystościach wzięli: Pani Jolanta Sawicka Wicewojewoda Podkarpacki, Pan Robert Bednarz Starosta Niżański, Pan Sylwester Daśko Przewodniczący Rady Powiatu Niżańskiego, ks. Proboszcz Stanisław Szuba, Radni Rady Gminy Jarocin, Pan Antoni Oleksak, który przez 6 kadencji sprawował mandat radnego, Panowie Andrzej Habuda i Janusz Siembida – Wójtowie w kadencjach 1990-1998 oraz Pani Helena Cichoń – Sekretarz Gminy w latach 1990-2000.
Uroczystość rozpoczęto odśpiewaniem hymnu państwowego. Znamienitych gości przywitali Pani Aniela Olszówka Przewodnicząca Rady Gminy i Pan Zbigniew Walczak Wójt Gminy Jarocin.
Dokonano odznaczeń pracowników Urzędu Gminy w Jarocinie i Ośrodka Pomocy Społecznej w Jarocinie za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonała Pani Wicewojewoda Jolanta Sawicka. Złotym Medalem za Długoletnią Służbę uhonorowani zostali: Małgorzata Bąk, Helena Cichoń, Alicja Habuda-Cichoń, Andrzej Kata, Maria Małys, Lucyna Nalepa, Krystyna Serafin. Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę nagrodzeni zostali: Agata Pałka, Tomasz Podpora, Barbara Pokój, Dorota Urban. Brązowym Medalem za Długoletnią Służbę odznaczona została Agata Jurkowska i Marzena Olszówka.
Podsumowaniem 30-lat samorządu terytorialnego była prezentacja multimedialna, która przybliżyła gościom wiedzę na temat ludzi, którzy od 1990 r. związani byli lub dalej są z samorządem Gminy Jarocin. Przedstawiono najważniejsze inwestycje, zmiany w oświacie, wydarzenia kulturalne i sportowe oraz organizacje i stowarzyszenia.

Podczas uroczystości podziękowano Panu Andrzejowi Habudzie, Panu Januszowi Siembidzie, Pani Helenie Cichoń za pracę na rzecz Gminy Jarocin. Wyróżniono Wójta Gminy Jarocin Zbigniewa Walczaka oraz radnych, którzy sprawowali lub sprawują funkcję 4-tą kadencję z obecną włącznie: Antoniego Oleksaka, Anielę Olszówkę, Jana Srokę, Bogusława Iskrę, Zdzisława Kurzynę i Janinę Reichert.

Doceniono także uczniów, którym za szczególne osiągnięcia w sporcie w roku szkolnym 2019/2020, przyznane zostało stypendium Wójta Gminy Jarocin. Listy gratulacyjne otrzymali: Jakub Krasowski, Oliwia Wołoszyn i Kamila Żelazko.
Uroczystość uświetnił występ Zespołu Jargocianie.
Dodać należy, że pierwotnie uroczystość miała wyglądać inaczej. Planowano zaprosić wszystkich radnych ośmiu kadencji, wszystkich sołtysów, byłych pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych. Jednakże ze względu na stan epidemii w kraju i związanych z tym obostrzeń należało ograniczyć liczbę gości.
Wójt Zbigniew Walczak wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Anielą Olszówka zapraszają na Mszę Świętą w intencji wszystkich samorządowców – radnych, pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, którzy pracują lub pracowali na rzecz Gminy Jarocin. Msza Św. odbędzie się w kościele parafialnym w Jarocinie w najbliższą niedzielę 4 października o godz. 11.00.

Galeria

podpora dnia September 29 2020 11:29:17 · Czytaj wicej · 17 Czyta · Drukuj
Punkt spisowy w Urzędzie Gminy
Powszechny Spis Rolny – punkt spisowy w Urzędzie Gminy:

Punkt spisowy w Urzędzie Gminy Jarocin: I piętro budynku Jarocin 159, pokój nr 9.

podpora dnia September 23 2020 12:25:09 · Drukuj
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
Rolniku już od 16.09. może do Ciebie zadzwonić rachmistrz spisowy (tel. 22 279 99 99 lub 22 666 66 62). Jeżeli nie spisałeś się samodzielnie, przekaż mu wszystkie potrzebne informacje.

Od 01.10.2020 r. pracę rozpoczynają rachmistrzowie terenowi, którzy będą dokonywać spisu w formie wywiadu bezpośredniego w gospodarstwie rolnika. Będą oni posługiwać się umieszczonym w widocznym miejscu identyfikatorem, stanowiącym jeden z elementów uwierzytelniających rachmistrza.

Osoba fizyczna będąca użytkownikiem gospodarstwa rolnego przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego będzie mogła zweryfikować jego tożsamość poprzez kontakt telefoniczny na infolinię statystyczną pod numerem telefonu 22 279 99 99 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora).

Spis rolny jest obowiązkowy. Użytkownicy gospodarstw rolnych w ramach spisu rolnego są obowiązani do udzielania dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi.

Zgodnie ze znowelizowanymi zapisami ustawy z dnia 10.09.2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz.U.2019.1728 z późn. zm.) art. 8a. 3: 1. Użytkownik gospodarstwa rolnego jest obowiązany przeprowadzić samospis internetowy. 2. Użytkownik gospodarstwa rolnego, który nie może dopełnić obowiązku przeprowadzenia samospisu internetowego, w szczególności ze względu na stan zdrowia lub uzasadniony interes tego użytkownika, zgłasza ten fakt służbom statystyki publicznej, telefonując na podany do wiadomości publicznej numer infolinii spisowej, nie później niż do dnia 31 października 2020 r.

W najbliższym czasie planuje się również przeprowadzenie kampanii informacyjnej w postaci mobilnych punktów spisowych, w których pracownicy Urzędu Statystycznego będą udzielać informacji na temat spisu, jak również umożliwią spisanie się na specjalnie przygotowanym stanowisku.

Jeśli masz pytania dotyczące spisu rolnego zachęcamy również do kontaktu z infolinią pod numerem 22 279 99 99 (od poniedziałku do niedzieli od 8:00 do 20:00).

Więcej: https://spisrolny.gov.pl/aktualnosci/w-jaki-sposob-mozna-sie-spisac

podpora dnia September 23 2020 12:21:20 · Drukuj
KGW Golce na Dożynkach Wojewódzkich
W Konkursie Powiatowym na "Najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy 2020" wieniec dożynkowy wykonany przez Koło Gospodyń Wiejskich w Golcach zdobył I miejsce i uzyskał nagrodę publiczności. Wieniec reprezentował Powiat Niżański podczas XX Dożynek Województwa Podkarpackiego, które odbyły się w dniu 13 września 2020 r. w Zawadzie k. Dębicy.
W delegacji Powiatu brali udział: Momot Anna, Kiszka Irena, Pęk Jadwiga, Andres Anna, Kiszka Jerzy reprezentujący Koło Gospodyń Wiejskich w Golcach oraz Tomasz Podpora Członek Zarządu Powiatu Niżańskiego.
Tegoroczne święto plonów na Podkarpaciu było połączone z uroczystościami jubileuszowymi 100-lecia koronacji obrazu Matki Bożej w Sanktuarium w Zawadzie. Uroczystej eucharystii przewodniczył Kardynał Stanisław Dziwisz. We mszy oraz w dożynkowych obrzędach wzięła udział Marszałek Sejmu RP Elżbieta Witek, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, a także Wojewoda Podkarpacki Ewa Leniart i Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.
Możliwość uczestnictwa w tak podniosłej uroczystości i w tak pięknej scenerii, to ogromny zaszczyt i powód do dumy. Składamy serdeczne gratulacje dla Koła Gospodyń Wiejskich w Golcach i życzymy dalszych sukcesów.
podpora dnia September 15 2020 14:22:11 · Czytaj wicej · 18 Czyta · Drukuj
KONKURS "Rolniku spisz się sam"
podpora dnia September 09 2020 07:27:48 · Drukuj
Powszechny Spis Rolny
Przypominamy o trwającym od 1 września do 30 listopada 2020 roku powszechnym spisie rolnym. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.spisrolny.gov.pl lub dzwoniąc do Urzędu Gminy w Jarocinie pod numer telefonu: 15 8713141
1 września rusza Powszechny Spis Rolny 2020
podpora dnia September 03 2020 14:03:08 · Drukuj
SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ
SZLAKIEM MIEJSC PAMIĘCI NARODOWEJ WYCIECZKA ROWEROWA - DOMOSTAWA - JAROCIN - GRABA

W sierpniową niedzielę Koło Gospodyń Wiejskich w Domostawie zrealizowało zadanie pn. „Oni zginęli za wolność - my pamiętamy - rowerem szlakiem miejsc pamięci narodowej” współfinansowane z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W ramach zadania zorganizowano wycieczkę rowerową na terenie gminy Jarocin szlakiem miejsc pamięci narodowej. Sześćdziesięcioosobowa grupa odwiedziła:
- pomnik ks. Marcina Kędzierskiego przy kościele w Jarocinie,
- pomnik wybudowany w hołdzie bohaterom walki i męczeństwa w latach 1939-1945 przy Urzędzie Gminy w Jarocinie,
- mogiły zamordowanych podczas II wojny światowej Franciszka Kosaka, Antoniego Jadacha, Eugeniusza Wróbla i Kazimierza Kozy oraz partyzantów Armii Ludowej Tadeusza Piśkiewicza” Serce” i białoruskiego partyzanta „Daniluka” na cmentarzu w Jarocinie,
- pomnik poświęcony pacyfikacji wsi Graba podczas II wojny światowej,
- pomnik upamiętniający poległych partyzantów i miejsce śmierci Jana Kaczmarczyka „Lipy”, dowódcy III Kompanii Straży Chłopskiej w Grabie,
- zbiorową mogiłę Żydów w Jarocinie,
- zbiorową mogiłę żołnierzy różnych narodowości z czasów I wojny światowej na cmentarzu w Domostawie.
Przy każdym z odwiedzanych miejsc oddano cześć poległym i zapalono znicz. Wycieczka rowerowa zakończyła się wspólnym biesiadowaniem przy ognisku na terenie remizy OSP w Domostawie. Wielopokoleniowe spotkanie dostarczyło wszystkim niezapomnianych przeżyć, zachęciło do ponownego aktywnego wyjazdu w teren, celem poszukiwania historycznych miejsc w naszej gminie, często zapomnianych.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom i osobą zaangażowanym w realizację zadania.

KGW w Domostawie

podpora dnia September 02 2020 07:17:39 · Czytaj wicej · 86 Czyta · Drukuj
Koncert charytatywny
podpora dnia August 13 2020 14:55:37 · Drukuj
Biegi zwycięstwa nad bolszewikami - APEL
Z powodu koronawirusa i związanych z tym obostrzeń w organizowaniu masowych imprez sportowych Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami „Goń bolszewika, goń” imienia kawalerów orderu Virtuti Militari Jana Kozioła i Sebastiana Małka w tym roku nie odbędą się.

Impreza biegowa organizowana jest w Jarocinie od 15 sierpnia 2005 r. w dniu każdej, kolejnej rocznicy zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej podczas wojny polsko – bolszewickiej w 1920 r. W związku z tym, że w tym roku mamy 100 rocznicę tej zwycięskiej bitwy, która uratowała nasz kraj i cały zachodni świat przed zalewem bolszewickiej dziczy, przedstawiciele władz i instytucji z terenu Gminy Jarocin złożą w sobotę 15 sierpnia po popołudniowej mszy św. w kościele parafialnym w Jarocinie (ok. godz. 17.00) wiązankę kwiatów na grobie Sebastiana Małka, kawalera orderu Virtuti Militari za okazane bohaterstwo w wojnie polsko – bolszewickiej.

Zachęcam gorąco do indywidualnego, nieformalnego uczczenia rocznicy Bitwy Warszawskiej w dniu 15 sierpnia poprzez przebiegnięcie tradycyjnej trasy biegu od sceny plenerowej do skrzyżowania z drogą na Grabę i z powrotem w dowolnym czasie. Niech to będzie – przynajmniej w tak okrojonej formie - podziękowanie tym wszystkim z naszych przodków, którzy przyczynili się wówczas do uratowania naszej Ojczyzny.

Zbigniew Walczak - Wójt Gminy Jarocin
podpora dnia August 11 2020 12:05:19 · Drukuj
Strona 1 z 74 1 2 3 4 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?