Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: poczta@gminajarocin.pl
Skype: ugjarocin
Adres skrytki ePUAP: /8651556547/skrytka

Rachunek bankowy:
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001
Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
53 9434 1025 2006 1691 5102 0045

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Witamy
Konkurs na stanowisko dyrektora
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Jarocinie
podpora dnia June 07 2021 11:24:23 · Drukuj
Apel - Pomnik
podpora dnia June 02 2021 10:42:55 · Drukuj
INFORMACJA - Pomoc żywnościowa
INFORMACJA

Informujemy, że od maja 2021r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarocinie będą wydawane skierowania do odbioru bezpłatnej żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji żywnościowej, spełniające kryteria określone w ustawie o pomocy społecznej i których dochód z miesiąca KWIETNIA 2021 nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1 542,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1 161,60 zł dla osoby w rodzinie.

Wymagane dokumenty: zaświadczenia lub oświadczenia o dochodzie z miesiąca KWIETNIA 2021tj. dochód osiągnięty z pracy, z pracy dorywczej, z gospodarstwa rolnego, z zasiłków rodzinnych, decyzje o przyznanych rentach, emeryturach, świadczeniach chorobowych.

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej wirusem SARS-CoV- wszystkie osoby, które chcą skorzystać z tej formy pomocy zobowiązane są o zachowanie niezbędnych środków ostrożności. Więcej informacji można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Jarocinie, 37-405 Jarocin 113 pod numerem tel.158713-145
Kierownik OPS w Jarocinie
Katarzyna Pawłowska

podpora dnia May 25 2021 08:11:05 · Drukuj
LGD Nisko - Harmonogram spotkań
Harmonogram spotkań informacyjnych organizowanych przez Lokalną Grupę Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” w związku z planowanym naborem wniosków oraz prowadzonymi konsultacjami społecznymi w zakresie zmian LSR

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach następującego zakresu tematycznego:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność - w ramach Przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie przedsiębiorczości poprzez dotacje inwestycyjne - podejmowanie działalności gospodarczej - limit środków 434 447,48 zł (8 dotacji).

W związku z planowanym naborem wniosków Lokalna Grupa Działania zaprasza wszystkie osoby zainteresowane do udziału w spotkaniach informacyjnych. Zgodnie z lokalnymi kryteriami wyboru, za udział wnioskodawcy w spotkaniu informacyjnym przyznawane są punkty na etapie oceny i wyboru wniosków przez Radę LGD. W trakcie spotkań informacyjnych odbędą się także konsultacje społeczne w związku z planowanym zwiększeniem środków finansowych dla działania LEADER w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju.

1. Jarocin Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie 25.05.2021 r. 11:30
2. Nisko Niżańskie Centrum Kultury „Sokół” – sala konferencyjna 25.05.2021 r. 13:30
3. Krzeszów Urząd Gminy w Krzeszowie – sala narad 26.05.2021 r. 10:00
4. Harasiuki Gminny Ośrodek Kultury w Harasiukach 26.05.2021 r. 12:00
5. Rudnik nad Sanem Urząd Gminy i Miasta w Rudniku nad Sanem – sala posiedzeń 27.05.2021 r. 11:00
6. Jeżowe Urząd Gminy w Jeżowem – sala narad 27.05.2021 r. 13:00
7. Ulanów Urząd Gminy i Miasta w Ulanowie – sala narad 01.06.2021 r. 12:00

podpora dnia May 19 2021 09:34:05 · Drukuj
Punkt spisowy
podpora dnia April 21 2021 07:46:07 · Drukuj
Weź udział w loterii - NSP
podpora dnia April 09 2021 10:00:07 · Drukuj
Życzenia Wielkanocne - 2021
podpora dnia April 01 2021 12:49:31 · Drukuj
Rozpoczął się NSP 2021
podpora dnia April 01 2021 09:33:38 · Drukuj
Rozstrzygnięcie naboru wniosków GPPiRA
Rozstrzygnięcie w sprawie przeprowadzonego w dniach od 20.01.2021 r. do 19.02.2020 r. naboru wniosków o przyznanie środków finansowych, na realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych / Gminnego
podpora dnia March 30 2021 16:55:03 · Drukuj
Rozlicz się z Urzędem Skarbowym
podpora dnia March 25 2021 09:55:26 · Drukuj
Spis NSP
podpora dnia March 03 2021 14:22:48 · Drukuj
Strona 1 z 78 1 2 3 4 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Pomnik Rzeź Wołyńska
 Menu rozwijane2
Społeczny Komitet Budowy Pomnika „Rzeź Wołyńska” w Domostawie

- Władze
- Komitet Honorowy
- Statut
- Dane
- Dokumenty
- Konto

Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?