Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
Menu rozwijane2
Walory środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć
Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Jubileusz 70-lecia OSP w Jarocinie
Jubileusz 70-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarocinie

W dniu 28 maja 2016 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Jarocinie obchodziła 70-lecie swojej działalności. Z tej okazji odbyła się uroczystość, której głównymi punktem była uroczysta Msza Święta celebrowana przez Ks. dr Janusz Kucz. We mszy wzięli udział strażacy OSP, jak również zaproszeni goście.
Po zakończeniu uroczystości kościelnych pododdziały strażaków przemaszerowały pod scenę plenerową.
Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i powitaniu gości rozpoczęła się ceremonia wręczenia medali i odznak dla zasłużonych strażaków OSP z Gminy Jarocin:

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa
TĘCZA Łukasz
FEDOREK Tadeusz
MAŁYS Jerzy

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa
WĘGLIŃSKI Rafał
WALCZAK Łukasz
SOKAL Tomasz
WĘGLIŃSKI Grzegorz

Odznakę Strażak Wzorowy
WOŁOSZYN Piotr
KANIA Łukasz
KOTLIK Łukasz
WOŁOSZYN Marek
WALCZAK Adam

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymał dh Adam Chmura z OSP Domostawa.

podpora dnia May 31 2016 14:10:12 · Czytaj więcej · 25 Czytań · Drukuj
Dzień dziecka w Majdanie Golczańskim 2016
podpora dnia May 31 2016 13:52:57 · Drukuj
Gabinet Porad Psychologicznych
W ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na terenie Gminy Jarocin w dalszym ciągu działa Gabinet Porad Psychologicznych, świadczący bezpłatne porady dla mieszkańców gminy Jarocin z zakresu:
- poradnictwa psychologicznego,
- wsparcia psychologicznego dla rodzin z problemem alkoholowym,
- diagnozy i terapii osób z zaburzeniami zachowania, osobowości, nerwicowymi oraz depresyjnymi,
- pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- pomocy psychologicznej dla osób będących w kryzysie psychologicznym,
- terapii rodzin i małżeństw,
- pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży mających trudności w nauce,
- poradnictwa dla rodziców mających problemy wychowawcze z dzieckiem,
- wsparcia dla osób będących ofiarami przemocy,
- wspomagania rozwoju osobistego i lepszego samopoznania.

Gabinet działa w budynku remizy OSP w Jarocinie (siedziba Poczty oraz Ośrodka Pomocy Społecznej),:w godzinach od 17.30 do 19.30,w następujących dniach:
- 23 maja 2016 r. (tj. poniedziałek),
- 06 czerwca 2016 r. (tj. poniedziałek),
- 20 czerwca 2016 (tj. poniedziałek),
- 05 września 2016 r. (tj. poniedziałek),
- 19 września 2016 r. (tj. poniedziałek),
- 03 października 2016 r. (tj. poniedziałek),
- 17 października 2016 r. (tj. poniedziałek).

Kontakt: Psycholog mgr Sylwia Szabat tel.: 783 484 297

podpora dnia May 18 2016 10:36:54 · Drukuj
Budowa budynku szatniowo-socjalnego
Budowa budynku szatniowo-socjalnego wraz z instalacjami w miejscowości Zdziary

W dniu 6 maja 2016 r. dokonano odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa budynku szatniowo-socjalnego wraz z instalacjami w miejscowości Zdziary” współfinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Modernizacji Infrastruktury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Przedsięwzięcie obejmowało:
1. Budowę budynku wraz z:
• Instalacjąwod. – kan.
• Instalacją c.o.
• Instalacją solarną
• Wentylacją mechaniczną
• Kanalizacją zewnętrzną
• Instalacją elektryczną i oświetleniową
• Instalacją nagłośnieniową
• Instalacjąprzyzewową
• Instalacją odgromową

2. Utwardzenie drogi dojazdowej.

Wykonawcą w/w zadania był: Zakład Remontowo – Budowlany Józef Bajek z Nowosielca

Całkowita wartość zadania wyniosła: 513 673,37 PLN w tym udział środków z:
• Ministerstwa Sportu i Turystyki 256 800,00 PLN
• Budżetu Gminy Jarocin 256 873,37 PLN

podpora dnia May 16 2016 07:15:54 · Czytaj więcej · 56 Czytań · Drukuj
Noc Muzeów 2016
podpora dnia May 12 2016 13:41:47 · Drukuj
Konkurs Fotograficzny - 2016

1. Karta uczestnictwa

2. Regulamin

podpora dnia May 10 2016 15:18:08 · Drukuj
Zaproszenie na spotkanie
Zaproszenie na spotkanie mieszkańców gminy Jarocin zainteresowanych budową indywidualnych instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, bądź pomp ciepła

Wójt Gminy Jarocin zaprasza wszystkich mieszkańców gminy zainteresowanych budową indywidualnych instalacji fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, bądź pomp ciepła na spotkania informacyjne w dniu 27 maja 2016 roku.

W tym dniu odbędą się 2 spotkania: w Domostawie i Jarocinie.

Spotkanie w Remizie OSP w Domostawie, o godz. 17.00 przeznaczone będzie dla mieszkańców Domostawy, Zdziar, Kutył, Szwedów i Katów,

Spotkanie w Gminnym Centrum Kultury w Jarocinie, o godz. 19.00 odbędzie się dla mieszkańców pozostałych miejscowości.

Gmina Jarocin zamierza przystąpić do konkursu związanego z budową w/w instalacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego z działania 3.1. Rozwój Odnawialnych źródeł energii (OZE) dla budynków stanowiących własność Gminy Jarocin oraz indywidualnych budynków mieszkańców. W programie tym będzie możliwość uzyskania dofinansowania do poziomu 85 % kosztów kwalifikowalnych. Podczas spotkania eksperci zewnętrzni oraz pracownicy Urzędu Gminy przedstawią najważniejsze kwestie dotyczące poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii, ich zalet i wad w celu umożliwienia mieszkańcom wyboru najkorzystniejszego z ich punktu widzenia rozwiązania umożliwiającego ewidentne zmniejszenie wydatków ponoszonych na ogrzewanie pomieszczeń i dostarczaniem ciepłej wody w domowych gospodarstwach.Przedstawione zostaną również wstępne warunki formalne oraz techniczne konieczne do spełnienia, aby móc uczestniczyć w projekcie.

WÓJT GMINY
Zbigniew Walczak

podpora dnia May 06 2016 12:14:11 · Drukuj
Przydomowe oczyszczalnie ścieków
Urząd Gminy w Jarocinie zamierza przystąpić do opracowania projektów przydomowych oczyszczalni ścieków dla tych gospodarstw z terenu gminy Jarocin, których ze względu na wysokie koszty inwestycji nie można włączyć do istniejącej zbiorczej sieci kanalizacyjnej.

W związku z tym zawiadamia się właścicieli gospodarstw zainteresowanych budową oczyszczalni przydomowych na swoich posesjach o zapisywanie się na listę chętnych w Urzędzie Gminy w Jarocinie pok. Nr 1 lub u sołtysów w swoich miejscowościach w terminie do 31.05.2016 r.

WÓJT GMINY
Zbigniew Walczak

podpora dnia May 06 2016 12:03:00 · Drukuj
Złote Gody 2016
23 kwietnia 2016 r. GOKSTiR w Jarocinie odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie. Dekoracji dostojnych jubilatów dokonał w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak, składając życzenia oraz gratulacje. Po części oficjalnej Dostojni Jubilaci wznieśli toast symboliczną lampką szampana, otrzymali upominki, listy gratulacyjne, zrobili pamiątkowe fotografie, następnie zostali zaproszeni na mały poczęstunek. Zespół „Jargocianie” działający przy GOKST i R swoim występem umilił uroczystość jubilatom oraz towarzyszącym im rodzinom i przyjaciołom.

Odznaczonych zostało 11 par:

Maria i Mieczysław Ciosmakowie ze Zdziar

Genowefa i Edward Fedorkowie z Jarocina

Aniela i Józef Głuszakowie z Domostawy

Maria i Aleksander Katowie z Jarocina

Stanisława i Hieronim Ludjanowie z Golc

Zofia i Henryk Małysowie z Majdanu Golczańskiego

Anna i Jan Olakowie z Jarocina

Maria i Józef Pikułowie z Jarocina

Czesława i Jan Rzekieciowie z Domostawy

Janina i Tadeusz Siembidowie z Mostek

Wiktoria i Andrzej Dołęgowie z Domostawy

GALERIA

podpora dnia April 29 2016 12:00:02 · Czytaj więcej · 81 Czytań · Drukuj
ZAPROSZENIE
W imieniu Starosty Niżańskiego, Wójt Gminy Jarocin zaprasza
na spotkanie informacyjne adresowane do przedsiębiorców, pracodawców oraz bezrobotnych zamierzających podjąć działalność gospodarczą, które odbędzie się
dnia 29 kwietnia 2016 r. (tj. piątek) o godz. 14.00
w Gminnym Centrum Kultury w Jarocinie 114

Temat spotkania:
„Oferty wsparcia finansowego dla przedsiębiorstw i bezrobotnych w działaniach na rzecz promocji zatrudnienia i rozwoju przedsiębiorstw w ramach Programów Rynku Pracy realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Nisku”
W spotkaniu udział wezmą:
Robert Bednarz - Starosta Powiatu Niżańskiego
Piotr Rutyna - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku

oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.


Wójt Gminy Jarocin
Zbigniew Walczak

stanko dnia April 21 2016 14:13:15 · Drukuj
Warsztaty z rękodzieła artystycznego
Aby uatrakcyjnić dziewczętom i paniom czas jesiennych oraz zimowych wieczorów Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin zorganizowało warsztaty o bardzo ciekawej ofercie artystycznej. Obejmowała ona następujące techniki rękodzielnicze: haft krzyżykowy dla początkujących i zaawansowanych, filcowanie na mokro oraz wykonywanie biżuterii koralikowej dla początkujących. Spotkania odbywały się w sali jarocińskiego GOKSTiR-u dwa razy w miesiącu. W tym czasie została nawiązana współpraca z gronem miłośniczek rękodzieła artystycznego z Niska i Stalowej Woli. Wszystkie panie miały możliwość wykonania pięknych ozdób zarówno z filcu jak i z koralików. Są one teraz efektowną i niepowtarzalną ozdobą ubrań. Ku naszej wielkiej radości, wszystkie uczestniczki były naprawdę bardzo zadowolone z udziału w warsztatach. Miła atmosfera i razem spędzony czas sprzyjał nawiązywaniu bliskich relacji, wymianie doświadczeń i szybkiemu opanowaniu nowych technik. A poza tym efekty... piękna i oryginalna biżuteria filcowa oraz naszyjniki z koralików, haftowane obrazy będące powodem dumy i główną ozdobą domu, umieszczane w najbardziej widocznym miejscu. Zapraszamy na kolejne warsztaty w tym roku.

GALERIA

podpora dnia April 18 2016 13:43:31 · Drukuj
Strona 1 z 44 1 2 3 4 > >>
Państwo Jarocin
Idea

Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

Menu rozwijane2
Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?