Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
Menu rozwijane2
Walory środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć
Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Stypendia na I rok studiów - wniosek
Od 1 lipca 2016 r. w siedzibie Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej” można składać wnioski o udzielenie rekomendacji do programu „Stypendiów Pomostowych”.

Stypendium na I rok studiów, skierowane jest do maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów oraz spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodzin byłych pracowników PGR, lub są wychowankami państwowych domów dziecka / rodzin zastępczych, lub pochodzą z wielodzietnej rodziny, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych, lub zostali rekomendowani do udziału w Programie przez współpracujące w jego ramach pozarządowe organizacje lokalne. Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem XV edycji Programy Stypendiów Pomostowych oraz do składania wniosków o rekomendację. Więcej informacji w Regulaminach oraz na stronie Programu: http://www.stypendia-pomostowe.pl/stypendia-i-staze-krajowe/

podpora dnia June 29 2016 14:52:16 · Drukuj
Ankiety - odnawialne źródła energii (OZE)
W związku z planowanym przez gminę Jarocin złożeniem wniosku o dotację na odnawialne źródła energii (OZE) dla indywidualnych gospodarstw, urząd gminy w Jarocinie zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania swojego akcesu do udziału w projekcie.
W związku z ograniczeniami występującymi we wniosku o dofinansowanie proponuje się zapisywanie na maksymalnie 2 źródła pozyskiwania energii spośród: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła.
Warunkiem przystąpienia do programu jest złożenie w urzędzie gminy w nieprzekraczalnym terminie do 15.07.2016 r. (pok. Nr 3) odpowiednio wypełnionych ankiet.
Ankiety do udziału w projekcie zamieszczone są na stronie gminy www.jarocin.ug.pl oraz są dostępne w urzędzie gminy w Jarocinie w pok. Nr 3.
Wójt Gminy Jarocin Zbigniew Walczak

1. Ankieta - kolektory słoneczne
2. Ankieta - fotowoltaika

3. Ankieta - pompy ciepła

podpora dnia June 22 2016 14:42:49 · Drukuj
Turniej Mini Piłki Nożnej w Katach 2016
podpora dnia June 22 2016 14:15:53 · Drukuj
Noc Sobótkowa 2016
podpora dnia June 16 2016 14:39:49 · Drukuj
Ogłoszenie - „Mały Sport- Wielka Radość”
OGŁOSZENIE o powierzeniu realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym dot.: postępowania o wsparcie realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym pn. „Mały Sport- Wielka Radość”

Działając na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz Uchwały Rady Gminy w Jarocinie Nr. XXVIII.197.2013 z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3, ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji w latach 2014 do 2016 r Wójt Gminy Jarocin informuje, że po przeprowadzeniu postępowania pozakonkursowego uznaje celowość realizacji zadania publicznego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin z siedzibą 37-405 Jarocin 159, KRS 0000154063.

Uzasadnienie:

1. W dniu 31 maja 2016 r.. Stowarzyszenie PPJ złożyło ofertę o wsparcie realizacji zadania publicznego pn. „Mały Sport- Wielka Radość”
2. Zgodnie z art.19a ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dnia 02 czerwca 2016 r. oferta ta została opublikowana na okres 7 dni w biuletynie informacji publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.pl, na stronie internetowej gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń, celem możliwości zgłoszenia ewentualnych uwag.
3. W ustalonym terminie tj. do dnia 09 czerwca 2016 r. nie zostały wniesione żadne uwagi do przedstawionej oferty.

Działając na podstawie art.19a ust.5 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie informuje się, że podpisanie umowy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Państwa Jarocin o wsparcie realizacji zadania nastąpi do dnia 16 czerwca 2016 r.

podpora dnia June 15 2016 12:04:51 · Drukuj
W rodzinie czas miło płynie
Co roku uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej w Zdziarach celebrują Dzień Dziecka, Matki i Ojca. Nie inaczej było tym razem. Jak zwykle te trzy wyjątkowe święta obchodziliśmy jednego dnia. Było wspaniale!
Uroczystość zaczęła się okazjonalną akademią. Wiersze i piosenki w wykonaniu klas młodszych i oryginalny montaż słowno-muzyczny starszaków umilały nam czas przed właściwą zabawą. Sportowa strona uroczystości rozpoczęła się meczem "uczniowie kontra dorośli". Emocje były niezapomniane!
Następnie w naszej szkole zawitał DJ Doman. Nikt z nas nie myślał, że zabawa będzie aż tak wyśmienita. Wodzirej przygotował się świetnie, organizując moc zabaw z rekwizytami i mini-konkursami. Były więc tańce z balonami, edukacyjna mata, zawijanie mumii w papier toaletowy i kolorowy tunel z myszką w środku. I nie, nie była to prawdziwa mysz. Chyba niewiele pań pozostałoby wówczas na sali.
Najbardziej podobała nam się jednak integracja rodziców i dzieci. W końcu to było ich święto! Chociaż wszystkie konkurencje drużynowe wygrywały dzieci, nie pozostawiając na rodzicach suchej nitki, wszyscy dorośli chętnie podejmowali kolejne wyzwania. Na szczęście w między czasie zaserwowano nam pyszne kiełbaski z grilla, które dodały energii do dalszej zabawy. Nie sposób wymienić wszystkich atrakcji, które nam zapewniono. W każdym razie zabawa była cudowna. Liczymy na szybką powtórkę!
Podobnie jak w latach poprzednich udało nam się uzyskać dofinansowanie na realizację naszego projektu z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Jarocin - za co w imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękujemy.

GALERIA

podpora dnia June 06 2016 13:59:50 · Czytaj więcej · 76 Czytań · Drukuj
„MAŁY SPORT – WILELKA RADOŚĆ”
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pn. „MAŁY SPORT – WILELKA RADOŚĆ”
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin, 37 – 405 Jarocin 159, w dniu 31 maja 2016 r. złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pn.: „MAŁY SPORT – WIELKA RADOŚĆ”, w trybie art.19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz 1118 ) zwanej w dalszej części ustawą.
Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez wymienioną organizację, na podst. art. 19a ustawy (z pominięciem otwartego konkursu ofert), zamieszcza się ofertę realizacji przedmiotowego zadania w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jarocin www.jarocin.bip.gmina.pl, na stronie internetowej Gminy www.jarocin.ug.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Jarocinie.
W terminie 7 dni od daty zamieszczenia niniejszego ogłoszenia (tj. do dnia 09 czerwca 2016 r.) można składać uwagi osobiście, na załączonym „Formularzu uwag”, dotyczące oferty w formie pisemnej, w Urzędzie Gminy w Jarocinie, 37 – 405 Jarocin 159, pok. Nr 5.

Zbigniew Walczak
Wójt Gminy Jarocin

W załączeniu:
- oferta
- formularz uwag

podpora dnia June 02 2016 09:56:42 · Drukuj
Badanie Struktury Gospodarstw Rolnych 2016
podpora dnia June 02 2016 07:49:23 · Drukuj
Jubileusz 70-lecia OSP w Jarocinie
Jubileusz 70-lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Jarocinie

W dniu 28 maja 2016 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Jarocinie obchodziła 70-lecie swojej działalności. Z tej okazji odbyła się uroczystość, której głównymi punktem była uroczysta Msza Święta celebrowana przez Ks. dr Janusz Kucz. We mszy wzięli udział strażacy OSP, jak również zaproszeni goście.
Po zakończeniu uroczystości kościelnych pododdziały strażaków przemaszerowały pod scenę plenerową.
Po wciągnięciu flagi państwowej na maszt i powitaniu gości rozpoczęła się ceremonia wręczenia medali i odznak dla zasłużonych strażaków OSP z Gminy Jarocin:

Srebrny medal za zasługi dla pożarnictwa
TĘCZA Łukasz
FEDOREK Tadeusz
MAŁYS Jerzy

Brązowy medal za zasługi dla pożarnictwa
WĘGLIŃSKI Rafał
WALCZAK Łukasz
SOKAL Tomasz
WĘGLIŃSKI Grzegorz

Odznakę Strażak Wzorowy
WOŁOSZYN Piotr
KANIA Łukasz
KOTLIK Łukasz
WOŁOSZYN Marek
WALCZAK Adam

Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza nadawany jest za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymał dh Adam Chmura z OSP Domostawa.

podpora dnia May 31 2016 14:10:12 · Czytaj więcej · 136 Czytań · Drukuj
Dzień dziecka w Majdanie Golczańskim 2016
podpora dnia May 31 2016 13:52:57 · Drukuj
Gabinet Porad Psychologicznych
W ramach realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, na terenie Gminy Jarocin w dalszym ciągu działa Gabinet Porad Psychologicznych, świadczący bezpłatne porady dla mieszkańców gminy Jarocin z zakresu:
- poradnictwa psychologicznego,
- wsparcia psychologicznego dla rodzin z problemem alkoholowym,
- diagnozy i terapii osób z zaburzeniami zachowania, osobowości, nerwicowymi oraz depresyjnymi,
- pomocy psychologicznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych,
- pomocy psychologicznej dla osób będących w kryzysie psychologicznym,
- terapii rodzin i małżeństw,
- pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży mających trudności w nauce,
- poradnictwa dla rodziców mających problemy wychowawcze z dzieckiem,
- wsparcia dla osób będących ofiarami przemocy,
- wspomagania rozwoju osobistego i lepszego samopoznania.

Gabinet działa w budynku remizy OSP w Jarocinie (siedziba Poczty oraz Ośrodka Pomocy Społecznej),:w godzinach od 17.30 do 19.30,w następujących dniach:
- 23 maja 2016 r. (tj. poniedziałek),
- 06 czerwca 2016 r. (tj. poniedziałek),
- 20 czerwca 2016 (tj. poniedziałek),
- 05 września 2016 r. (tj. poniedziałek),
- 19 września 2016 r. (tj. poniedziałek),
- 03 października 2016 r. (tj. poniedziałek),
- 17 października 2016 r. (tj. poniedziałek).

Kontakt: Psycholog mgr Sylwia Szabat tel.: 783 484 297

podpora dnia May 18 2016 10:36:54 · Drukuj
Strona 1 z 45 1 2 3 4 > >>
Państwo Jarocin
Idea

Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

Menu rozwijane2
Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Menu rozwijane2
Klub Jeździecki Państwa Jarocin

- Aktualności
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnieRejestracja
Zapomniane hasło?