Strona Główna - Galeria
O Gminie
Aktualności
Zaproszenie
Herb
Położenie i Mapa
 Menu rozwijane2
Walory Środowiska

- Flora
- Fauna

Rys historyczny
Dążenia
Samorząd
Gospodarka
Sołectwa
Warto zobaczyć

Reklama

Praca w Wojsku

Sztafeta

Dane teleadresowe
Urząd Gminy w Jarocinie
Jarocin 159
37-405 Jarocin
woj. podkarpackie


Kontakt:
Sekretariat
tel. 15 871-31-41
tel. 15 871-31-13
fax. 15 871-31-38

Sekretarz:
tel. 15 871-33-93

Skarbnik
tel. 15 871-31-37

USC Jarocin
tel. 15 871-31-40
e-mail: jarocin@kki.pl
Skype: ugjarocin

Rachunek bankowy:
Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu
77 9434 1025 2006 1691 5102 0001

Gmina Jarocin
NIP 602 00 18 288
REGON 830409399

Godziny pracy:
Poniedziałek, Środa, Czwartek, Piątek
od 7:00 do 15:00
Wtorek
od 8:00 do 16:00

Rozbudowa budynku PSP w Domostawie
funduszdrog W dniu 20 listopada 2020 r. Gmina Jarocin podpisała umowę na realizację Inwestycji finansowanej ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. „Rozbudowa budynku PSP w Domostawie”. Wykonawcą robót wyłonionym w wyniku postępowania przetargowego została firma; Tomasz Niemczyk, Usługi Remontowo-Budowlane, T.N. CONTRACTORS, Ul. Kościuszki 104, 37-420 Rudnik n/Sanem za kwotę 725 700,00 zł.
Całość inwestycji w kwocie 725 700,00 zł zostanie sfinansowana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
podpora dnia November 24 2020 14:41:14 · Drukuj
Rząd przedłużył czas na oddawanie głosów.
Rząd przedłużył czas na oddawanie głosów w projekcie „Pod biało-czerwoną”.

Oddaj głos na maszt z biało-czerwoną w naszej gminie!

Rząd sfinansuje zakup i instalację masztu do eksponowania biało-czerwonej flagi. Wystarczy, że uzbieramy 500 głosów pod projektem „Pod Biało-czerwoną” zainicjowanym przez premiera RP w roku 100-lecia Bitwy Warszawskiej.

Głosy poparcia składane są elektronicznie, poprzez wypełnienie krótkiej ankiety dostępnej na stronie: https://bialoczerwona.www.gov.pl/ Głosy oddawać mogą osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terenie danej gminy. Głosowanie trwa do 31 grudnia do godz. 23.59. Gdy uzbieramy 100 głosów koszt zakupu i instalacji masztu zostanie pokryty ze środków rządowych.

- Liczę, że mieszkańcom Jarocina spodoba się pomysł ustawienia masztu, być może w sąsiedztwie pomnika Księdza Kędzierskiego? Ostatecznie miejsce instalacji masztu z flagą wskazuje każda gmina po konsultacjach z mieszkańcami. Najpierw jednak powalczmy o ten maszt. Ja już swój głos oddałem.

podpora dnia November 18 2020 10:13:21 · Drukuj
PSR w Gminie Jarocin-już zakończony!
Powszechny Spis Rolny w Gminie Jarocin-już zakończony!
Gmina Jarocin jest pierwszą gminą w województwie podkarpackim gdzie spisało się 100% rolników. Powszechny Spis Rolny, który trwa do 30 listopada 2020 r. w Gminie Jarocin jest już zakończony. Spisem objętych było 596 gospodarstw rolnych.

Powszechny Spis Rolny realizowany był trzema metodami:
1)przez rachmistrzów terenowych – spisano 78,58% gospodarstw rolnych,
2)poprzez samospis internetowy – spisało się 11,75 % gospodarstw rolnych,
3)telefonicznie przez rachmistrzów Wojewódzkiego Biura Spisowego – spisano 9,67 % gospodarstw rolnych.

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu udzielonego TVP3 Rzeszów przez Wójta Gminy Jarocin Zbigniewa Walczaka w dniu 16 listopada 2020 r.

podpora dnia November 13 2020 15:41:43 · Drukuj
11 listopada - Święto Niepodległości
W dniu 11 listopada w 102 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Wójt Gminy Zbigniew Walczak, Agata Pałka Sekretarz Gminy i Jolanta Wołoszyn Wiceprzewodnicząca Rady Gminy złożyli kwiaty i zapalili znicze pod pomnikiem powstałym w hołdzie bohaterom walki i męczeństwa w Jarocinie. W ten symboliczny sposób delegacja władz samorządowych upamiętniła to narodowe święto. W związku z sytuacją epidemiczną w kraju i związanymi z tym obostrzeniami na część artystyczną - zamiast do świetlicy w Zdziarach - zapraszamy do sieci, gdzie na facebooku GOKSTIR-u można posłuchać repertuaru przygotowanego przez Zespół Jaśki, Zespół Jargocianie i Stowarzyszenie „Trzy Pokolenia”. Więcej informacji na stronie jarocin-kultura.pl.

agatapalka dnia November 13 2020 09:55:23 · Drukuj
Konsultacje Programu Współpracy Gminy Jarocin
Konsultacje Programu Współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie Gminy Jarocin o zgłaszanie uwag do załączonego projektu programu. Z projektem „Program współpracy Gminy Jarocin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021” można zapoznać się na stronie internetowej www.jarocin.ug.pl Po zapoznaniu się z projektem programu wszelkie uwagi można zgłaszać w formie pisemnej do dnia 20 listopada 2020 r. w formie korespondencji elektronicznej na adres: sekretariat@gminajarocin.pl w formie korespondencji tradycyjnej na adres: Urząd Gminy w Jarocinie 37-405 Jarocin 159 lub osobiście w Urzędzie Gminy w Jarocinie, sekretariat (pok. Nr 5). Szczegółowych informacji o projekcie programu udziela Małgorzata Bąk, Inspektor ds. kancelaryjno technicznych i działalności gospodarczej w Urzędzie Gminy w Jarocinie, nr tel. 15 8713141.

podpora dnia November 09 2020 16:51:01 · Drukuj
BEZPŁATNE dodawanie ogłoszeń na www.por24.pl
Stowarzyszenie Postaw Na Zdrowie z Jeżowego zaprasza wszystkich rolników, wystawców, przetwórców, rzemieślników, pszczelarzy oraz KGW z terenu Gminy Jarocin do BEZPŁATNEGO dodania ogłoszeń na stronę www.por24.pl której celem jest połączenie rolników z odbiorcami, promocja sprzedaży bezpośredniej i produktów lokalnych w szczególności z terenu powiatu niżańskiego. Strona powstała dzięki wsparciu Lokalnej Grupie Działania Stowarzyszenie "Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej" oraz środków z działania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objęte PROW na lata2014-2020. Stowarzyszenie zapewnia również pomoc w dodaniu ogłoszenia w razie potrzeby lub problemów prosimy o kontakt: skrzynka@por24.pl.

podpora dnia November 04 2020 16:43:35 · Drukuj
Usuwanie wyrobów zawierających azbest
„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin”

Gmina Jarocin zrealizowała zadanie pod nazwą: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Jarocin” współfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie.
Całkowita wartość zadania: 17 353,44 zł, w tym udział środków z:
• NFOŚiGW 8 676,72 zł
• WFOŚiGW w Rzeszowie 6 073,70 zł
• Budżetu Gminy Jarocin 2 603,02 zł
Zadaniem zostało objętych osiemnaście gospodarstw domowych, usunięto łącznie 40,17 ton materiałów azbestowych.

podpora dnia November 03 2020 10:59:09 · Drukuj
KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW
Szanowni Mieszkańcy,

w związku ze wzrostem stanu zagrożenia epidemicznego prosimy o ograniczenie do minimum wizyt w Urzędzie Gminy i Ośrodku Pomocy Społecznej. Zapraszamy wyłącznie w sprawach bardzo pilnych i terminowych. W pozostałych przypadkach zalecamy załatwianie sprawy za pośrednictwem poczty elektronicznej: jarocin@kki.pl, telefonicznie 15 8713141 lub przez skrzynkę e-PUAP. Więcej numerów telefonów znajdziecie Państwo na stronie internetowej www.jarocin.ug.pl zakładka Urząd Gminy.

Kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej: poczta elektroniczna opsjarocin@wp.pl, tel. 15 8713145.

Zalecamy odwiedzanie instytucji samodzielnie, bez osób towarzyszących, chyba że jest to konieczne do załatwienia określonej sprawy.

agatapalka dnia November 03 2020 08:48:06 · Drukuj
Obwieszczenie - Budowa drogi gminnej w Domostawie
podpora dnia October 28 2020 08:51:45 · Drukuj
Złote Gody 2020
Dnia 17 października 2020 r. w sali Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.
Świętowały pary małżeńskie, które pół wieku temu stanęły na ślubnym kobiercu:
Stefania i Adam Horoniowie z Golc
Władysława i Józef Jeżowie z Mostek
Helena i Michał Lachowie z Jarocina
Julia i Józef Mikszowie z Domostawy
Aniela i Tadeusz Olszówkowie ze Zdziar
Leokadia i Józef Pawłowscy z Mostek
Genowefa i Michał Reichertowie z Golc
Wincentyna i Eugeniusz Smutkowie z Jarocina
Władysława i Stanisław Smutkowie ze Szwedów
Barbara i Edward Szwedowie ze Szwedów
Irena i Jan Wojtyłowie z Majdanu Golczańskiego
Medal nadany przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej jest świadectwem uznania dla instytucji małżeństwa, w zwłaszcza jego trwałości – mówił, wręczając medale, wójt gminy Jarocin Zbigniew Walczak. Po życzeniach i gratulacjach przyszła kolej na lampkę szampana, gromkie „Sto lat” i program artystyczny w wykonaniu młodzieży działającej pod opieką GOKSTiR w Jarocinie i zespołu Jargocianie.
Uroczystości miały skromniejszy charakter z powodu obostrzeń związanych z epidemią. Życzymy wszystkim jubilatom dużo zdrowia i kolejnych jubileuszy.
podpora dnia October 21 2020 12:29:55 · Czytaj wicej · 124 Czyta · Drukuj
Budowa drog gminnych z FDS
funduszdrog W dniu 09.10.2020 Komisja odbiorowa dokonała odbioru zadania pn. „ Budowa wraz z przebudową dróg na terenie sołectwa Jarocin” współfinansowanego z Funduszu Dróg Samorządowych . Inwestycja obejmowała dwa zadania:
1. Budowa drogi gminnej Jarocin - Smutki – Cmentarz; obejmująca budowę drogi na odcinku 719 m wraz z utwardzeniem poboczy.
2. Przebudowę drogi gminnej nr 102220 R Jarocin – Cmentarz – Majdan Jarociński; obejmująca przebudowę drogi gminnej o łącznej długości 343 m.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł 544 224, 73 zł w tym dofinansowanie ze środków „Funduszu Dróg Samorządowych” w kwocie 316 773,00 zł DSCF9381.JPG
podpora dnia October 15 2020 13:43:11 · Czytaj wicej · 113 Czyta · Drukuj
Strona 1 z 76 1 2 3 4 > >>
Państwo Jarocin
Idea

 Menu rozwijane2
Stowarzyszenie Przyjaciół Państwa Jarocin

- Historia
- Władze
- Statut
- Dane
- Kontakt


Działalność

 Menu rozwijane2
 Menu rozwijane2
Biegi Zwycięstwa nad bolszewikami

IDEA
- 2005
- 2006
- 2007
- 2008
- 2009
- 2010
- 2011
- 2012


Pismo - Państwo Jarocin
Kultura i Sport
Inne
Galeria

Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieRejestracja
Zapomniane haso?